Nordkapp senterparti

Arbeid med veteranplan for Nordkapp

Spørsmål fra Hugo Salamonsen, Nordkapp Senterparti til ordfører i Nordkapp kommune.

Ber om å få stille spørsmål til ordføreren i førstkommende kommunestyremøte vedrørende frigjøringsdagen, og om å få en veteran plan på dagsorden.Jeg er klar over at fristen for å kunne forlange skriftlig svar er gått ut, men håper det vil være åpning for å sette fokus på dette viktige temaet.

I år er det 75 år siden 2. Verdenskrig, og frigjøringsdagen (8 mai) skulle normalt blitt viet stor oppmerksomhet i dette jubileumsåret. Dessverre setter corona situasjonen en uønsket stopper for dette.
I 2010 bestemte regjeringen at frigjøringsdagen også skal være veterandagen, en merkedag for veteraner fra andre verdenskrig, og for de som har tjenestegjort i FN-styrker og andre internasjonale operasjoner for Norge.

På sosiale medier kan vi hvert år se at frigjørings- og veterandagen betyr mye for mange, og at veteraner bytter profilbildet sitt denne dagen for å vise respekt, anerkjenne og markere denne dagen. Det er en viktig dag, en dag som ikke må glemmes! Frihet er ikke en selvfølge til tross for at vi har levd i fred i Norge i 75 år, og veteraner er med på å opprettholde fokus på frigjørings- og veterandagen.
Norge deltar fortsatt i internasjonale operasjoner. Over 120 000 kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner siden 1945, på fire forskjellige kontinenter, og i over hundre forskjellige operasjoner. De fleste familier i Norge kjenner, eller kjenner til en veteran.
Alle kommuner er oppfordret til å ha en veteran plan. Dette har ikke Nordkapp kommune, til tross for flere oppfordringer. Forsvarsdepartementet har flere ganger sendt en oppfordring til alle kommuner hvor de oppfordrer til markering av frigjørings- og veterandagen, samt å lage en veteran plan. Dette har også kommet fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark.
Det er viktig at Nordkapp kommune viser anerkjennelse for veteraner, og de som tjenestegjør for Norge i internasjonale operasjoner. Nordkapp kommune må få på plass en respektfull årlig markering av frigjørings- og veterandagen, og det er viktig at kommunen nå får på plass en veteran plan.

Spørsmål til ordføreren!

Vil ordføreren sørge for, og ta ansvar for at Nordkapp kommune får satt i gang arbeidet med å få en veteran plan på dagsorden, samt en årlig markering av frigjørings- og veterandagen?

Hugo Salamonsen

Med hilsen
Hugo Salamonsen
Mobile      +47 97772222
Email       hugosalamonsen@gmail.com
Adress     Nordkappgata 3, 9750  Honningsvåg, Norway

%d bloggere liker dette: