Nordkapp senterparti
Sametinget

Blir uavhengig på sametinget

Tor Mikkola
Tor Mikkola blir uavhengig på sametinget.

Blir uavhengig på sametinget.
Den 18.02.2019 meldte Tor Mikkola seg ut av Nordkalottfolket, og stiller dermed som uavhengig på sametinget.

Grunnen til dette er at han i fjor vinter gikk over fra Venstre til Senterpartiet i kommunestyret i Nordkapp. Nå kjører Mikkola en valgkamp for det som kan bli det største partiet i Nordkapp, og som er det klart største lokallaget til Senterpartiet i Finnmark. Selv om det er vemodig å melde seg ut av Nordkalottfolket, mener han det er mest ryddig å ikke stå med en fot i hver leir. Mikkola er foreslått av nominasjonskomiteen som ordførerkandidat for Nordkapp senterparti, og satser for fullt på hjemkommunen sin.

Meldte overgang fra Venstre til Senterpartiet

Det var i fjor vinter at Mikkola og de andre i Nordkapp venstre tok avgjørelsen om å melde seg ut av Venstre, for så å stifte Nordkappsenterparti. Senterpartiet har en politikk som passer perfekt for samfunn som Nordkapp og medlemmene som tok overgang har aldri angret.

Før dette hadde Tor Mikkola blitt valgt inn på sametinget for Nordkalottfolket, og har til høsten vært på sametinget i to år. Det betyr at Mikkola har over 2 år igjen av denne perioden på sametinget. Mikkola sier selv at han synes politikken til Nordkalottfolket er bra. Han synes også organisasjonen og menneskene i partiet er fantastiske. Derfor er det vemodig å måtte melde seg ut av partiet.

Kan bli ordfører.

Mikkola mener det er stor sjanse for at Nordkapp Senterparti kan få ordføreren, derfor vil han være så ryddig som mulig.  Nordkalottfolket har valgt å stille liste til Fylkestinget Finnmark/Troms, og med rotet som har vært i Arbeiderpartiet, vil det være mange velgere som ser seg om etter andre parti. Det blir konkurranse om velgere og jeg vil nok mange ganger måtte møte meg selv i døra. Nordkapp senterparti har en representant som er foreslått høyt opp på fylkeslista til Senterpartiet, og Mikkola vil kjempe for at partiet blir størst mulig på Fylkestinget.

Ryddig prosess med begge partier.

At Tor Mikkola går ut av Nordkalottfolket er et personlig valg. Det har vært en lang prosess og jeg har hatt en god kommunikasjon med toppledelsen i begge parti. Begge parti var helt klar på at jeg kan fortsette å stå både i Senterpartiet og i Nordkalottfolket, men jeg velger selv å melde meg ut av Nordkalottfolket, sier Mikkola, og avgjørelsen har ikke vekket noen konflikter.

Sametinget
Tor Mikkola uavhengig på sametinget.

Tor Mikkola ønsker ikke nå å melde seg inne i Senterpartiet på Sametinget. Mikkola sier han ikke har gått til valg for Senterpartiet på sametinget, han har heller ikke stått på valg for deres program, og har ikke vært med på å ta avgjørelsen om å gå i samarbeid med NSR/storkoalisjonen. Politikken på sametinget og politikken utenom sametinget kan være forskjellig, slik er det i alle parti. Det virker for meg mest ryddig å være uavhengig på sametinget ut denne perioden, legger han til.

Linker

Nordkalottfolket sin nettside.
Webside til Sametinget
Nordkapp Senterparti sin hovedside.
Nordkapp Senterparti på Facebook

%d bloggere liker dette: