Nordkapp senterparti

Info fra Nordkapp Senterparti

Nordkapp Senterparti har utarbeidet varslingsrutiner

Nordkapp Senterparti har utarbeidet varslingsrutiner i tråd med nasjonale retningslinjer og standarder. Varslingsrutinene er vedtatt i styret 12.10. ...

Se mer...

Vår Facebook side er hacket!

Den 06.09.2021 ble alle administratorer kastet ut av vår Facebook side Nordkapp Senterparti (Nordkapp Senterparti).Siden har 865 følgere. ...

Se mer...
Ung i Nordkapp

Ung i Nordkapp – Årsmøteuttalelse.

Ung i Nordkapp Nordkapp Senterparti setter fokus på livet som ungdom i Nordkapp. Både UngData undersøkelsen, fokusdagen 8. ...

Se mer...