Nordkapp senterparti

Crossbanen som forsvant…

På begynnelsen av 2000 tallet ble det jobbet iherdig for å bygge crossbane i Nordkapp. Det var politisk vilje og det var mange engasjerte mennesker som gjorde masse dugnadsarbeid. Penger ble bevilget av kommunen, det ble lånt ut maskiner fra kommunen og andre næringsaktører, og banen ble ferdig formet. Konsulenter har tegnet og beregnet, tippe midler ble søkt og alt så ut for å gå i orden. Det skulle bestilles ca 2000 m3 grus som dekke og et gjerde skulle settes opp rundt banen, så skulle banen være ferdig.

Hva skjedde?
Ja det kan man lure på og det er kanskje vanskelig å finne svar på. Alt jeg kan finne ut er at det ble bevilget 540 000 kr i 2004, i spillemidler. Det virker som om saken ble lagt lokk på, plutselig fikk ikke initiativtakerne mer info og de kom ikke videre. De ventet på grus til veidekke på crossbanen, grus som aldri kom. Saken bare stoppet opp.

Blir brukt som deponi

Mye av arbeidet som ble gjort den gang er i ettertid blitt ødelagt med at det er brukt som deponiplass for masser til forskjellige prosjekter, og plassen er ikke satt tilbake til den stand den var, når massene ble fjernet. Vi ser at det fremdeles blir deponert masser i området for mellomlagring.

Ikke alle liker ballspill.

Selv om mange har et godt fritidstilbud i kommunen, så er det mangel på aktiviteter utenom ballspill. Og selv om man driver ballspill, så er mange interessert i motorkjøretøy. Vi trenger et tilbud for barn og unge som gjør at de kan utfordre seg selv. Det har vel knapt vært mer motorkjøretøy i kommunen enn det er nå, og det ville vært flott å bruke de på en bane.

Klart vi skal ha crossbane.

Hvis viljen er tilstede får vi fullført banen, det er jeg sikker på. Vi har fått innspill fra mange unge og voksne, i tillegg til de som tidligere har jobbet med dette. Alle ønsker å få banen ferdig.

Våre senterungdommer har sendt saken til oss, og vi i Nordkapp Senterparti er klar, banen må gjøres ferdig. Vi skal ha en crossbane for sykler, atv, snøscootere osv. i Kommunen vår!

Logo

Tor Mikkola
Ordførerkandidat Nordkapp Kommune
Nordkapp Senterpart
i

%d bloggere liker dette: