Nordkapp senterparti

Dekning på nødnett i Nordkapp Kommune

Nordkapp Senterpartiet vil jobbe politisk for og få bedre dekning på nødnett til en så viktig reiselivskommune som Nordkapp Kommune er.

Nødnett dekker 86 prosent av fastlands-Norge og har nær 100 prosent befolkningsdekning.

Utbygningen er ferdig, men vi i Senterpartiet mener at vi ikke kan godta at vi er ferdig utbygd her i kommunen.

Flyplassen har manglende eller dårlig dekning på nødnettet.

Det er flere plasser som er uten dekning eller har dårlig dekning som er strategisk viktig i beredskap og akutt sammenheng.

Kan nevne skipsfjorden, Honningsvåg Lufthavn, Nordvågen

Det er stor busstrafikk hele sommeren og Honningsvåg lufthavn hadde i mai en økning i passasjerer på over 70% og det er økning i turisttrafikken til Nordkapp hvert år.

Kjernebrukerne av Nødnett er de tre nødetatene brann, politi og helse. Disse etatene bruker radiosambandet som en viktig innsatsfaktor i sitt daglige arbeid. Samtidig er flere andre aktører med et nød- og beredskapsansvar tilknyttet Nødnett.  

Innbyggere i Nordkapp Kommune har samme forventninger til innsats som innbyggere i større byer.

Vi alle som bor hær vet hvor krevende vei og vær situasjonen kan være på øya våres å da er det viktig at kommunikasjonen mellom nødetater fungerer og har dekning.

T Helgesen

Torgrim Helgesen
Listekandidat
Nordkapp Senterparti

%d bloggere liker dette: