Nordkapp senterparti

Deltar ikke på Rica og Scandics dialogmøte!

Deltar ikke på Rica og Scandics dialogmøte
Nordkapp debatten trenger ikke mere hemmelighold, tvert om har Nordkapp debatten behov for mere åpenhet!

Deltar ikke på Rica og Scandics dialogmøte!
Vi kan ikke være med å støtte opp om lukkede prosesser, der de inviterte er silt igjennom på en selektiv måte slik som her. Nordkapp debatten trenger ikke mere hemmelighold, tvert om har Nordkapp debatten behov for mere åpenhet!

Nordkapp Senterparti blir derfor ikke å delta på det lukkede dialogmøtet til Rica og Scandic mandag 19 august. Direktøren for Scandic på Magerøya sier de forholder seg til vedtaket fra 20 juni, og at de ønsker dialog. Vedtaket fra 20 juni er påklaget med en lovlighetsklage. Dette bør Rica og Scandic respektere.

Som medlemmer har Scandic’s lederteam på Magerøya, vært med påvirke områdereguleringen av Nordkapp halvøya innad i Nordkapp Arbeiderparti. Dette mener vi er en meget uheldig saksgang. Det lukkede dialogmøte oppleves som en fortsettelse på en så langt uheldig prosess.

Kommunestyret er delt i synet om det skal reguleres til privat- eller offentlig formål på Nordkapp. Områdereguleringen blir å regne som en sentral sak i den kommende valgkampen. Nordkapp saken viser et tydelig skille på hva de politiske partiene står for i Nordkapp kommune.

Rica og Scandic’s dialogmøte oppleves som en politisk hestehandel midt i innspurten av en valgkamp. Rica og Scandic sine roller i Nordkapp kommune er av stor betydning, både som eiere og som arbeidsgivere. Derfor er det av stor betydning at man viser respekt og ryddighet i den videre saksgangen.

Selv om vi ikke møter, er vi svært interessert i hvilke planer Rica og Scandic har, både for Nordkapp platået, Scandic hotellene, Nordkappfondet og eventuelt andre fremtidig samfunnsnyttige formål i Nordkapp kommune. Dette uavhengig om Nordkapp blir regulert til privat eller offentlig formål. De er hjertelig velkommen til å invitere til et nytt åpent og inkluderende dialogmøte, når klageprosessen vedrørende lovlighetsklagen til områdereguleringen av Nordkapphalvøya, er ferdigbehandlet.

Hugo Salamonsen
Leder av Nordkapp Senterparti

Relatert stoff

Finnmarksposten om dialogmøtet.
Sagat om dialogmøtet
Sagat om Nordkapp SP og dialogmøtet.

%d bloggere liker dette: