Nordkapp senterparti
Honningsvag kirke

Skal Kirken bare holde døra på gløtt?

Honningsvåg kirke

Nordkapp sogn har signalisert tidlig i fjor høst at de har behov for økt bevilgning i budsjettet hvis de skal kunne holde kirkene åpen gjennom 2019. Arbeiderpartiet med deres flertall vedtok at soknet ikke skulle få økt bevilgning da de banket gjennom sitt budsjettforslag i høst. Dette har resultert i at menighetsrådet var nødt å gjøre tiltak. De har varslet at kirkene vil bli stengt, og det kan være fare for at kirker må selges. Nordkapp sogn er nødt til å føre et ansvarlig budsjett.

Full tillit

Vi i Nordkapp senterparti har full tillit til det arbeidet som menighetsrådet gjør og vi mener de har vært åpen om den økonomiske situasjonen hele tiden. Vi ønsker å berømme det arbeidet menighetsrådet og kirken har gjort, og for den åpne dialogen de har hatt med politikere. De har også med relativt små ressurser, klart å drive både gravferdsområdet og den kirkelige aktiviteten på en god måte.

Minimum 600 000

Hvis det blir slik som Rådmannen foreslår, at det kun skal bevilges 300 000 kr for 2019 og 2020, vil Kirken få inn halvparten av det de har meldt inn som behov. Skal de kun ha døren på gløtt?
Vi i Nordkapp senterparti har studert regnskap og budsjett til kirken og mener at deres ønske om øket bevilgning på 600 000 kr er et minimum for å kunne ha et godt nok tilbud til befolkningen i kommunen. Vi vet at selv om de får ekstra bevilgninger nå, er det ikke nok til å drifte gravferdsområdet på en god måte, og de har lite ressurser tilgjengelig til å utvikle kirken som en betalt turistattraksjon. Derfor vil vi oppfordre kirken til å komme tilbake til det årlige møtet mellom formannskap og kirken i oktober, med innspill om reelt behov for videre drift, med hensyn til både gravferd og betalt turisme, slik at vi får jobbet det inn i budsjettet for 2020 og planen fremover.

NK senterparti ønsker at vi nå kan få til en enighet om å gi ekstra bevilgninger slik at kirken kan holde åpent. Menighetsrådet har varslet at konsekvensen av at det ikke blir bevilget mer penger blir at de må stenge kirken fra 1. mars, noe vi håper kan vente med til etter det har vært kommunestyremøte.

Nordkapp SP foreslår 600 000

I Nordkapp Senterparti budsjettforslag i høst, foreslo vi at det skulles bevilges 400 000 ekstra til Nordkapp sogn. Etter å ha fått innsyn i kirkens regnskap og budsjett, og etter å ha diskutert dette i medlemsmøtet, vil vi foreslå å bevilge 600 000 til Nordkapp sogn som en ekstra bevilgning for 2019.

Medlemsvekst

Tor Mikkola
Nordkapp Senterparti

Linker:

%d bloggere liker dette: