Nordkapp senterparti

Nordkapp senterparti – Budsjett og økonomiplan 2019

  • Versjon
  • Last ned 20
  • Filstørrelse 359.21 KB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 25/01/2019
  • Sist oppdatert 27/01/2019

Nordkapp senterparti - Budsjett og økonomiplan 2019

Nordkapp senterparti - Budsjett og økonomiplan 2019

endringsforslag til driftsbudsjett for 2019Nordkapp Senterparti sitt endringsforslag til driftsbudsjett for 2019 balanserer med regnskapsmessig mindre forbruk på om lag kr 4,2 millioner. Dette er 1,42 % av driftsbudsjettet for kommunen.

Dette er under det som har vært ønskelig i kommunebudsjettet. Tatt i betraktning at kommunen har hatt uforutsatte inntekter på rundt 24 mill. kroner i 2018 som blir regnskapsført i 2019, er det ikke alvorlig å kjøre med en litt lav balanse. Utfordringen i 2019 blir å gjøre utredning for fremtidig struktur innen helse/eldreomsorg, og lærertall på skoler samt barnehagestruktur, Slik at man i fremtiden kan balansere på minst 2 %. Dette skal Nordkapp kommune gjøre i 2019.

Relaterte linker:
Finnmarksposten 11. desember 2018
Finnmarksposten  12. desember 2018

Se gjerne resultatet av at Nordkapp Senterparti ikke fikk flertall for sine endringer når det gjelder å komme Kirkelig fellesråds sine ønsker i møte på denne linken. Nordkapp Senterparti sitt endringsforslag til driftsbudsjett for 2019 ville gjort situasjonen bedre for menigheten.

Tilbake til hovedsiden.