Nordkapp senterparti

Nordkapp menighet. Budsjett 2019, revidert forslag.

Nordkapp menighetshus
Nordkapp menighetshus
  • Versjon
  • Last ned 7
  • Filstørrelse 1.74 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 28/01/2019
  • Sist oppdatert 28/01/2019

Nordkapp menighet. Budsjett 2019, revidert forslag.

Saksfremstilling.
Kirkevergen legger med dette fram nytt forslag til budsjett for 2019.
Forslaget til budsjett ble behandlet i økonomiutvalget 3. januar 2019.
Budsjettet gjøres opp med et overskudd på i overkant av kr. 10 000,-