Nordkapp senterparti

Nordkapp Senterparti Partiprogram valgperioden 2019 – 2023

Nordkapp SP
Nordkapp SP
  • Versjon
  • Last ned 68
  • Filstørrelse 1.21 MB
  • Antall filer 1
  • Opprettet 10/08/2019
  • Sist oppdatert 10/08/2019

Nordkapp Senterparti Partiprogram valgperioden 2019 – 2023

Nordkapp Senterparti Partiprogram
Vi vil utvikle Nordkapp kommune til en enda bedre kommune å bo i! Det skal vi gjøre gjennom å være nær folk og tilrettelegge ekstra godt for småbarnsfamilier, bærekraftig næringsliv, samt sikre et verdig og godt tilbud til den eldste delen av befolkningen!

Senterpartiets formålsparagraf lyder:

Senterpartiet har som mål å legge vilkårene til rette for en harmonisk samfunnsutvikling. Et levende folkestyre, bygget på kristen og nasjonal grunn, er en forutsetning for folkets trivsel og landets fremgang. Individet og menneskeverdet skal være det sentrale i samfunnet og vises tillit i fellesskapet. De sosiale, kulturelle og økonomiske tiltak fra samfunnets side må ta sikte på å skape vekstvilkår og trivsel for alle uansett bosted eller yrke.

Last ned vårt partiprogram om du ønsker å lese det i ro og fred eller ønsker å skrive det ut.