Nordkapp senterparti

Spørsmål vedrørende eventuelle begrensinger i tildeling av Covid 19-midler – kap 55

  • Version
  • Download
  • File Size 166.27 KB
  • File Count
  • Create Date 16/10/2020
  • Last Updated 16/10/2020

Spørsmål vedrørende eventuelle begrensinger i tildeling av Covid 19-midler - kap 55

Vedlagt følger en redegjøring fra kommunal- og moderniseringsdepartementet i spørsmålet støtte til drift fra coid-19 midler.
Håper vedlegget gjør det lettere og forstå problematikken!
Vi viser til e-post datert 8. september med spørsmål om hvorvidt tildelingen fra departementet til kommunale næringsfond, i forbindelse med krisepakke 3 kan tildeles drift.
I følge forskriften kan det ikke tildeles midler til løpende driftskostnader i næringsvirksomheter eller organisasjoner (jf. midlertidig forskrift om kommunale næringsfond som følge av Covid-19-utbruddet § 2 og forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene, § 6 gjelder i tillegg).
Last ned og les hele svarbrevet fra KMD.