Nordkapp senterparti

Er Nordkapp Arbeiderparti fortsatt et styringsparti?

Senterpartiet er klare for oppgaven som det styrende parti i Nordkapp, og er bevist på at forandring og tøffe prioriteringer vil komme som en konsekvens av å gå fra opposisjon til posisjon! Vi håper nå på velgernes tillit, så vi kan iverksette våre løsninger, og vår politikk for fremtidens Nordkapp!

Det skapes et inntrykk fra Arbeiderpartis side, om at Senterpartiet er i opposisjon til rådmann og administrasjon i vår kommune. Dette er en SPinnvill påstand som tilbakevises på det sterkeste.

Vi er ikke enige i alt rådmann og administrasjon gjør, men de utfører sin jobb på bakgrunn av bestillingen det styrende parti til enhver tid gir dem. Senterpartiet er derfor KUN i opposisjon til Arbeiderpartiet. Hvis politikerne til enhver tid skulle gjort slik rådmann og administrasjon anbefaler, hadde vi ikke hatt behov for politikere.

Hvis valgresultatet blir slik at Senterpartiet kommer i posisjon, er det Senterpartiet som setter dagsorden for rådmann og administrasjon. Da blir nok pipen til Arbeiderpartiet å få en annen lyd. Senterpartiet er trygge på at rådmann og administrasjon utfører bestillingen fra posisjon, uavhengig av hvilke partier de må forholde seg til.

Frykt og desinformasjon, virker å være viktigste verktøy for Arbeiderpartiet i valgkampen. Det påstås at Senterpartiet lover gull og grønne skoger, og vil sende kommunen rett på ROBEK lista. Eksempelvis er det ingen i Arbeiderpartiet som skjønner hvordan Senterpartiet skal kunne realisere et nytt svømmebasseng! Til tross for at alle parti sier de vil jobbe for et nytt svømmebasseng i Nordkapp kommende periode. Dette viser at det handler om mangel på vilje og evne, hos Arbeiderpartiet.

I Arbeiderpartiets univers, er det bare de selv som er kompetente til å ta ansvar, og har de nødvendige egenskapene til å ivareta kommunen og innbyggernes interesser. Kan ikke påstå at jeg er nevneverdig imponert over Arbeiderpartiets styringsevne, møteledelse, samarbeidsvilje, oppførsel eller resultater de siste fire årene.

Vi trenger nye tanker,løsninger, og mere åpenhet, for å ta Nordkapp kommune videre inn i fremtiden. Senterpartiet er en sterk pådriver for et åpnere samfunn, med inkluderende politiske prosesser. Folkestyret må hele tiden forsvares og forbedres.

Bruk stemmeretten, og stem Senterpartiet for mere åpenhet!

Hugo Salamonsen

Hugo Salamonsen
Kommune og fylkeskandidat for Senterpartiet

Linker

%d bloggere liker dette: