Nordkapp senterparti

Et bygg for alle

Nordkapp senterparti la fram et forslag om å utrede et samdriftsbygg for offentlige tjenester, under budsjettbehandlingen i fjor høst. Alle partiene støttet oss, og det ble bevilget 500 000 kr til utredning av bygget.

AP ønsket å stoppe planene de selv var med å vedta

I et senere kommunestyremøte forsøkte AP å stoppe planene. Rådmannen hadde selv gjort noe han kaller en streaming, der han mente bygget ville komme på over en halv milliard. SP, SV og høyre ønsket fremdeles å utrede bygget og AP ble nedstemt.

Samdriftsbygget er nå under utredning og vi er spent på hva utredningene sier.

Må ofre det gamle for å bygge nytt

Utgangspunktet til Nordkapp Senterparti var at vi skulle samle alle kommunale tjenester under et tak. Hvis vi skal få dette til ser vi ikke andre muligheter enn at turnhallen og rådhuset må rives og det føres opp et bygg som går fra der turnhallen står, i en vinkel til der rådhuset står. Vi har ingen ønsker om å rive byggene som står der, men vi ser ingen andre plasseringer i Honningsvåg der det finnes nok areal til å få alt i samme bygg.

Østfløyen

I den delen der turnhallen står, tenker vi at det skal være en svømmehall på 25 meter i første etasje, treningsrom og utleierom til for eksempel fysioterapeut. Her må man se på hvordan man kan bygge ny svømmehall, mens den eksisterende kan være åpen så lenge som mulig.

I andre etasje planlegger vi servicekontoret til kommunen, et par mindre møterom og kommunens festsal, som også skal være kommunestyresal. Altså en festhall og kommunestyresal i ett.

I tredje etasje mener vi kontorene til kommuneadministrasjonen skal være. Og i 3. etasje i vinkelen til den andre delen, skal det være felles kantine for alle som jobber i bygget. Kantinen kan være kommunens storkjøkken og det kan samtidig selges mat i kantinen.

Vi må se på hvordan man kan bygge de nye rådhuslokalene før det gamle rådhuset blir revet.

Vestfløyen

I den andre delen der rådhuset nå står, skal det være todelt. En del der kinoen står. Der skal det være kino, frivillighetssentral og ungdomsklubb i første, i andre etasje skal det være nav-kontor, kontordel til helse, møterom, og andre kontorer.

I den delen som rådhuset er i, skal det være legekontor og hjemmetjenesten i første. Behandlingsted for psykisk helse og for eldreomsorg i andre.

I tredje etasje i hele denne fløyen, skal det være boliger for pleietrengende.

I begge fløyene skal det være heis, moderne opplegg for datakommunikasjon, og hvis det viser seg å være mulig, parkering under bygget der rådhuset nå står.

Alt under samme tak

Altså alt under ett, med masse felles ressurser i samme bygg og med felles fasiliteter. Man får også samkjørt mye av ressursene, får et større og bedre arbeidsmiljø, mindre driftskostnader og ikke minst et mye bedre tilbud til befolkningen.

Rådhusparken

På plassen mellom byggene, der rådhusplassen nå er. Skal det være lekeplass i midten, tuftepark rundt lekeplassen og park med planter, trær og benker.

En plass hvor barn leker, foreldre trener ute eller inne, hvor svømmehallen er en naturlig del av helsetilbudet til både unge og eldre. Med treningsrom for befolkningen, ansatte og brukere. Med eget fysikalsk tilbud som er i nærheten av treningsfasilitene.

God samkjøring er viktig for å gi godt tilbud.

Med kommunens administrasjon, politisk ledelse, kommunens ansatte og brukere i samme bygg, på samme kantine og med felles areal, kommer vi til å spare penger, men ikke minst, det kommer til å bli en flott arbeidsplass og et flott tilbud til befolkningen.

Hva koster det og hvor sparer vi.

Bygget blir dyrt, og kanskje for dyrt, det vet vi ikke ennå, men det som er helt sikkert er at vi har mange gamle kommunale bygg som har vært tatt dårlig vare på.

Vi står uansett ovenfor store utfordringer når det gjelder byggmassen. Rådhuset koster mye å sette i stand til dagens standarder. Samme gjelder turnhallen. Når det gjelder svømmehallen er bare den delen en utfordring med plassering og er en stor innvestering. Vi ser store utfordringer med helsebygg, trenger mye vedlikehold og vi trenger flere sengeplasser i fremtiden der, tilsammen store innvesteringer fremover.

Så samler vi alle innvesteringene vi står ovenfor på eksisterende bygg og fremtidig behov, vil vi havne på flere hundre millioner. Da har vi fremdeles gamle bygg, vanskelig struktur og store avstander mellom enhetene.

Nytt bygg med bedre tjenester og muligens med mindre kostnader.

Dette er våre tanker og ideer, og vi er kun i starten av planleggingen. Planene kan endres og det er viktig å se på helheten, både når det gjelder økonomi, fremtidsbehov og best mulig utforming. Skal vi ha et godt tilbud til befolkningen i fremtiden, må vi tenke nytt. Vi må ha et bygg med gode tekniske løsninger, godt arbeidsmiljø og som i tillegg ligger lett tilgjengelig. Vi er ikke i tvil at man får store besparelser på flere områder, blant annet på strøm og vedlikehold.

Vi må tørre å tenke stort.

Tor Mikkola
Tor Mikkola Nordkapp Senterparti.

Tor Mikkola
Ordførerkandidat Nordkapp Senterparti.

%d bloggere liker dette: