Nordkapp senterparti
Tor Mikkola
Tor Mikkola SP
Varaordfører Nordkapp Kommune

Kvotemeldingen legger opp til et ran av gruppekvoter fra de små til de store båtene.

Gruppen over 28 m får nesten 50% øket gruppekvote, hvis regjeringen får det som de vil. Dette kan vi ikke godta.

Tall fra Norges Råfisklag viser at en stor del av kvotene som har hjemmelslengde i den minste flåten, blir fisket av større båter.  Ca 13 000 tonn av kvoten til båter under 11 m blir fisket av større båter, mens gruppen 11-15 m omentrent fisker det de har hjemmelslengdekvoter til.
Blant hjemmelslengdekvoter på 15-21 m  fiskes 25 000 tonn av større båter og blant hjemmelslengdekvoter på 21-29 m fiskes 5 000 tonn av større båter. De største båtene, de over 28 m fisker nå 43 680 tonn av fisken som tilhører kvoter med hjemmelslengde under 28 m.

Tall fra Råfisklaget, oppfisket kvantum i 2019

Hvis man gjør det slik som kvotemeldingen foreslår, å overføre kvotene inn i de kvotegruppene de nå er i, etter faktisk lengde. Vil enorme mengder kvoter bli flyttet oppover til nye grupper, og vinnerne blir båter over 28 m. båter under 11 m vil miste 18,6% av gruppekvoten, båter mellom 11-15 får 0,8%, båter mellom 15-21 m mister 57,2%, båter mellom 21 – 28 mister 16,9 % av gruppekvoten sin. Mens båter over 28 m øker gruppekvoten sin med hele 49,4%.

Egen utregning med utgangspunkt i råfisklagets statestikk

Man kan tenke at det i praksis ikke vil få noe å si, da det allerede er slik at båtene ikke har kvoter etter hjemmelslengde, og fordelingen allerede er slik i dag, men vi mener at fordelingen av ressursene etter lengdegrupper er viktig for å ha en differensiert flåtestruktur. Vi trenger alle båter og de små båtene er viktig for å opprettholde aktivitet i de fiskeriavhengige samfunnene. Det må ikke tillates at man flytter mesteparten av kvotene oppover på havgående fartøy, dette vil rasere kystsamfunnene.

Fordelingsnøkkelen mellom lengdegruppen bør ligge fast ved forenkling av kvotesystemet. Skal båtene tildeles kvoter i den lengdegruppen de tilhører, må gruppen kvoten tas fra, få tilført fisk fra toppen, slik at gruppekvoten blir som før.

Tor Mikkola SP
Varaordfører Nordkapp Kommune, 97130883

%d bloggere liker dette: