Nordkapp senterparti

Et slag for åpenhet i Nordkapp!

Et slag for åpenhet.

Nordkapp menighetsråd

Etter menighetsrådets informasjonsmøte om stengning av kirkene, la Nordkapp Senterparti ut video på deres side fra møtet. Dette fikk sinnene til å koke i rosenes leir. Styggord og beskyldninger haglet på en profilert Arbeiderparti representant sin private facebook side. Men gjorde Senterpartiet noe galt? Var dette noe å lage bråk av?


Filming og deling av bilder fra offentlige møter.

Et slag for åpenhet i Nodkapp.

Filming og deling av bilder på offentlige møter.
Søndag 27.01.2019 hadde Nordkapp Menighetsråd kalt inn til informasjonsmøte om menighetens økonomiske situasjon og konsekvensene av innsparingstiltakene. Dette møtet foregikk på menighetshuset, og det var rundt 50 personer som deltok. Av disse var også personer fra Nordkapp Senterparti representert. Politikere var oppfordret til å delta på møtet. Skal det bevilges penger i Nordkapp kommune blir det politisk.

Forskjell på media

Personlig kan jeg ikke se at det skal være noen forskjell på Senterparti’s medier, kontra andre medier. Deltar man på et møte som blir dekket av media, er man i utgangspunktet eksponert for kamera og mikrofon. Medier skal selvfølgelig vise varsomhet, og ikke formidle budskap av krenkende karakter. Personlig har jeg aldri blitt forespurt om det er greit at media bruker materialet de har produsert på offentlige møter. Jeg har heller aldri blitt forespurt om det er greit at media filmer under offentlige møter. Kommunestyre-,fylkestings- Sametings- og Stortings møter er nå for tiden streamet direkte på radio og internett. Du kan sitte hjemme og se disse møtene ”live” på din egen skjerm. Nordkapp Menighetsråd er også et folkevalgt organ.

Var ikke informert

Nordkapp Senterparti opplyste ikke at det ble filmet på dette informasjonsmøtet, og menighetsrådet var heller ikke informert om at møtet ble filmet. Det var heller ikke opplyst at annen media som var til stede og dekket møtet. Privat personer har også postet bilder på sosiale medier fra møtet, og dette er helt vanlig i dagens samfunn. Det er slik verden har blitt. Det er rett og slett ikke vanlig å spørre publikum som deltar på offentlige møter, om det er greit at media er tilstede og dekker møtet.

Det er heller ikke uvanlig at politiske parti har med egen presse på møter, selv om dette er uvanlig i Nordkapp.

Informasjon til publikum

Når det gjelder å informere publikum på offentlige møter og tilstelninger at det blir filmet, tatt bilder eller gjort opptak, blir spørsmålet om dette. Gjelder dette bare for en part, eller gjelder det for alle parter og privatpersoner? Det ser ut for at møteledere må ta stilling til dette i fremtiden, men spørsmålet blir også om man kan nekte noen å gjøre opptak fra et slikt offentlig møte.
Til slutt blir spørsmålet om vi ønsker å begrense muligheten for media å kunne legge ut opptak fra slike møter? Skal vi ha åpenhet? Skal vi diktere hva medier og andre skal kunne skrive om? Er ikke slikt presse arbeid med på å sette mer fokus på viktige saker? Kan man være med å påvirke saker i positiv retning med å formidle det som skjer i slike møter?

Uavhengig om hvilke spilleregler som skal gjelde på offentlige møter, og for hvem i fremtiden, må vi alle gå i oss selv og tenke oss om før vi lader med skarpt i etterkant.

En test av muligheter og et slag for åpenhet

Dekningen av informasjonsmøtet var ment som en test av muligheter og funksjoner på Nordkapp Senterparti’s nye hjemmeside som er under utvikling. Vi har som mål å etablere oss som det største partiet i Nordkapp, og da er det viktig å være på, og tenke nytt. Dette var ikke planlagt på forhånd og ble tatt på sparket. Vi er faktisk like overrasket som mange andre av oppmerksomheten dette fikk.

Nordkapp Senterparti er for åpenhet. Det er ingen som har kontaktet undertegnede med tilbakemeldinger om at vi bør beklage noe i denne saken, eller at vi har postet noe upassende. Hvis det er noen privatpersoner som føler seg krenket av at Nordkapp Senterparti, eller annen media var til stedet for å dekke informasjonsmøtet, beklager jeg dette. Jeg anmoder dem samtidig til å ta kontakt med undertegnede. Man må ikke glemme at Nordkapp Menighetsråd er et folkevalgt organ som har stor allmenn interesse, og det er ikke dagligkost at kirker stenges i årets første måned på grunn av økonomi.

Jeg kan heller ikke se at noen har reagert på at det har vært publisert noe fra møtet i avisen og på radio.

Nordkapp Menighetsråd

Nordkapp menighetsråd
Nordkapp menighetsråd

Hva ville Nordkapp Menighetsråd oppnå med møtet?
Intensjon med møtet var å få frem informasjon om hvordan prosessen hadde vært, og hva konsekvensene av innsparingstiltakene har ført til, nemlig stengte kirker. Menighetsrådet fikk frem sitt budskap og opplevelse med Nordkapp kommune på en saklig, og god informativ måte. Det er ingen hemmelighet at kirkene er stengt på grunn av for lite midler til å drifte kirkene. Dette vet også alle politikerne i Nordkapp kommune, såfremt de har fulgt med i timen. Jeg går ut fra at politikerne var spesielt invitert for å nå frem til beslutningstakerne. Når det skal bevilges penger som i dette tilfellet er det selvfølgelig politikk, og målet er å få kirkene åpnet igjen.

Nordkapp AP med flertall

Det er Nordkapp Arbeiderparti som med sitt flertall i kommunestyret, stengte kirken i budsjettmøte desember 2018. Det var varslet fra menighetsrådet at stenging av kirkene ville være en konsekvens, dersom de ikke fikk tildelt mer midler, og dette viste alle politikerne. Nordkapp Arbeiderparti brukte sitt flertall i kommunestyret til å avvise mere bevilgninger til menighetsrådet.

Dette medførte at kirkene som varslet, ble stengt januar 2019. Vi som deltok på informasjonsmøtet oppleve hvordan to av Nordkapp Arbeiderparti’s fremste politikere kritiserte menighetsrådet, for fremgangsmåten, og beskyldte dem for manglende dialog med kommunen. Dette til tross for at menigheten har prøvd å nå frem til kommunen en rekke ganger. En av disse var Nordkapp Arbeiderpartis nye ordførerkandidat. Det er klart at det har nyhetsinteresse når Nordkapp Arbeiderparti stoler mer på rådmann enn på presten. Dette er sjokkerende oppførsel og burde også vært tatt opp av andre medier. Hvorfor kan ikke Nordkapp kommune ta kritikken på alvor og forbedre seg? Dette er et tilbakevendende problem!


All honnør til menighetsrådet

Etter informasjonsmøtet til menighetsrådet gikk opposisjonspartiene sammen og ble enige om å berge kirken. Nå må vi få en gjennomgang av fakta i kirkesaken, så vi får avklart det reelle behovet for fremtiden. Det er betryggende at det virker som om menighetsrådet nå har god kontroll og oversikt. All honnør til dem. Etter mitt syn har menighetsrådet gjort alt rett i denne prosessen.
Nytt av året er at maktfordelingen i kommunestyret er forandret. Arbeiderpartiet har ikke lengre flertall alene, og opposisjonen trenger derfor ikke deres stemmer for å oppnå flertall og avgjøre saker. Det kan virke som om Arbeiderpartiet mer provosert av å ha mistet sitt flertall i kommunestyre og blitt ansvarliggjort for egen politikk, enn å tenke sak, nå som opposisjonen går sammen for å berge kirken.

Politisk ukorrekt

Politisk ukorrekt?
Jeg tror ikke Nordkapp Arbeiderparti skal være så belærende vedrørende oppførsel.
Etter møtet har det blitt debattert heftig på facebook siden til en av Arbeiderpartiets møtedeltakere. Senterpartiet sammenlignes blant annet med nazister og beskyldningene haglet.

Det er en kjent sak at flere i Nordkapp Arbeiderparti er imot politiske diskusjoner på sosiale medier. Dette er ifølge dem politisk ukorrekt. Alt skal prates om og avgjøres i det lukkede rom. Men når noen har utfordret det mektige Arbeiderpartiet og skal tas, da gjøres det unntak. Da blir facebook plutselig bestevenn og politisk korrekt. Sensur blir fort en uting, og folk skal skremmes til taushet og be om nåde.

Påstander

Det er også kommet påstander fra en fremtredende Arbeiderparti politiker om at det er redigert bort innlegg som var til forsvar for Arbeiderpartiets syn på den omtalte saken. Dette tilbakevises på det sterkeste. Kameraets batteri måtte byttes, dette var årsaken til apåt innlegget til Arbeiderpartiets ordførerkandidat ikke ble filmet. Tilsvaret fra sokneprest Onar Haugli fikk vi heller ikke med oss. Vi ser ingen grunn til å redigere noens innlegg, det var rett og slett teknologien som sviktet. Hvis det fortsatt påstås at vår nyhetsfeed er redigert for å manipulere sannheten, anmoder jeg personen til å komme med mer utfyllende opplysninger.

Politikere skal sammen bygge samfunn, det som bygges må tåle sannheten, og sannheten må man kunne prate fritt om, også utad.

Avslutningsvis

Dekningen av informasjonsmøtet til menighetsrådet ble gjort i beste hensikt, men Nordkapp Senterparti vil evaluere hvordan slike aktiviteter skal håndteres for ettertiden. Som leder påtar jeg meg det fulle ansvar for begivenheten, og direkte tilbakemeldinger mottas med takk. Både positive og negative.

Hvis det er skrevet noen fakta feil i Nordkapp Senterparti’s nyhetsfeed ber vi om tilbakemelding, så retter vi selvfølgelig opp i dette.

Dette ble en politisk storm i et vannglass fra Arbeiderpartiet …

Se gjerne det omtalte innlegget fra folkemøtet her.

Valgkampen er herved åpnet!

Hugo Salamonsen

Hugo Salamonsen
Leder av Nordkapp Senterparti

Linker:

Vår Facebook side
Senterpartiet sentralt

%d bloggere liker dette: