Nordkapp senterparti

Dagens festeavtale på Nordkapp åpner for nye løsninger!

Medlemsmøte 27. mai 2019 i Nordkapp Senterparti fastholder at Nordkapp kommune må regulere fellesarealene vei, parkering, kollektivområde og friluftsområdet på Nordkapp som offentlige formål.

Festeavtale Nordkapp
Festeavtale på Nordkapp åpner for nye løsninger.

Medlemsmøtet har fått informasjon om at Jordsalgsstyret i 1997 innvilget en forlengelse av festerettene for Nordkapplatået til 2030, under forutsetning av at det fra 31.12 2018 ble reforhandlet festeavgift for resterende avtaleperiode 2019 – 2030, samt at det holdes åpen mulighet for arealreduksjon. Dette forteller oss at det finnes ingen lovnad om feste etter 2030, og at en arealreduksjon av feste er tidlig varslet og forventet.

Dagens festeavtale er derfor ikke til hinder for at platået reguleres til offentlig formål. FeFo kan ta arealene ut av leieforholdet med Rica, og i stedet leie dem ut til kommunen. Kommunen kan altså sikre offentlig kontroll over sentrale arealer på Nordkapp uten ekspropriasjon, da det ikke er nødvendig å ekspropriere arealer som er eid av FeFo. Vi ber ordfører, som kommunens øverste politiske leder, å påse at denne viktige dokumentasjonen rundt Jordsalgsstyrets vedtak legges frem i den videre behandlingen av Nordkapp-planen. Dette for å sikre en åpen og informert debatt.

Nordkapp Senterparti

Linker

Nordkapp Senterparti på Facebook.

Relaterte innlegg

%d bloggere liker dette: