Nordkapp senterparti
Honningsvåg kirke

Film av menighetsmøtet

Tor Mikkola
Film av menighetsmøtet
Tor Mikkola

Søndag den 27. januar hadde menighetsrådet innkalt til åpent møte angående stengning av kirkene i Nordkapp kommune.
Nordkapp Senterparti hadde jobbet gjennom budsjettbehandlingen for å sørge for at det skulle være nok penger til å holde kirkene åpen i 2019, noe som ikke lot seg gjøre da AP som da hadde flertall, ikke prioriterte i deres budsjettforslag.

Viktig sak

I år har ikke lengre Ap flertall i kommunestyret, og det er mulig for opposisjonen å gjøre omkamp på noen av de sakene som de mener er viktig for samfunnet i Nordkapp kommune. Dette gjorde at Senterpartiet hadde stor interesse av å møte opp på menighetsrådets åpne møte. Vi ønsket å lage en sak om dette, slik at vi sammen med de andre partiene i opposisjonen skulle klare å få bevilgninger gjennom kommunestyret, til at kirkene kan være åpen i 2019. Derfor møtte vi mannsterk for å høre på hva som ble sagt i møtet.

Egen hjemmeside

Nordkapp Senterparti -nær folk

Nordkapp Senterparti har nylig laget egen hjemmeside og har egne folk som jobber med dette. På vår hjemmeside ønsker vi å ha en nyhetsfeed der vi følger våre politikere i møter, på stand og ute blant folk, der skal også andre aktuelle saker lages som nyheter. Som en første test bestemte våre to mediepersoner at de ønsket å være med å filme, slik at de kunne legge ut film på Hjemmesiden vår. Så i hui og hast heiv de seg med på møtet.

Offentlig møte i et folkevalgt organ

Våre vurderinger var at dette var et åpent møte, der også media var tilstede, slik at det burde være greit å filme møtet og lage egne reportasjer fra dette. Menighetsrådet er et folkevalgt organ og dermed er deres møter offisiell, og det kan i utgangspunktet ikke nektes å filmes eller gjøres opptak i møtet. Hvem som helst kan i slike møter gjøre opptak og publisere dette offentlig. Vi ser i ettertid at vi burde ha spurt møteledelsen om å filme, men møteleder har allikevel ikke lov å nekte dette. Vi ser også at det hadde vært god skikk å merke kameraet med hvem som filmet, slik at alle visste at det var Nordkapp Senterparti som filmet, selv om at det ikke er påkrevd. Ellers så sto både han som filmet og kameraet helt åpenlyst og veldig synlig, slik at det på ingen måte var snakk om snikfilming.

Hva skjedde i møtet og hva er lagt ut på vår hjemmeside.

I menighetshuset var det god debatt og menighetsrådet holdt et godt møte der det var stort engasjement. I slike møter der saken omhandler penger fra kommunen er det selvfølgelig snakk om politikk, og mange politikere tok ordet. Her skal det sies at en politiker i kommunestyret og ordførerkandidat er helt klart offentlige personer, det er også møteleder i åpne møter og menighetsrådet, da de er folkevalgte. Her var det politikere som mente de var der som privatpersoner og allikevel pratet som politikere, så enkelt er det ikke. Er man en offentlig person, så er man det, man kan ikke skru dette av og på slik det passer en selv. En ordførerkandidat for det største partiet i kommunen, kan ikke komme i et offentlig møte å prate politikk for så å si at man opptrer som privat. Heller ei kan en kommunepolitiker som sitt i kommunestyret, prate politikk i et offentlig møte, for så å etterpå si at han ikke var der som politiker.

Lagt ut i fullversjon

Kamera ved Nordkapp Senterparti
Skult kamera utstyr hos Nordkapp Senterparti. Høyde 1,6m

Uansett så ble møtet avholdt og de som filmet kom seg hjem og la filmen ut på nett. De laget et redigert, og en «fullversjon». I kortversjonen har vi tatt med hele innlegg til enkelte politikere, der privatpersoner redigert bort. Fullversjonen var ikke helt full, da det ble foretatt ett batteriskifte under hovedinnlegget til ordførerkandidaten og prestens innlegg. Dette beklager vi. Ingenting av det vi har lagt ut er manipulert og vi viser kun hele innlegg.

Vi må få bort en stygg fryktkultur

Vi ser i ettertid at det var noen politikere som syntes det var pinlig å se seg selv på film, og de laget et voldsomt oppstyr på sosiale media, der de kalte oss for nazister og slikt. En oppførsel som overhodet ikke er greit. Mange mennesker blir skremt av den oppførselen AP viser på sosiale medier og dette lager en stygg frykt-kultur. Slik har vi egentlig sett det fra Arbeiderpartiets politikere lenge. Straks noen ytrer seg negativt om dem, så er de ute med stygge kommentarer og maktspråk.

Vi ønsker ikke å fjerne filmen

Etter nøye vurderinger har vi valgt å la filmen stå på vår side. Dette er for å vise at vi ikke lar oss mobbe til taushet, og for at vi en gang for alle, skal vise at vi ikke lar oss kue for slik stygg maktmisbruk. Slik at denne filmen nå er blitt noe mye større enn bare en prøvefilming av en viktig sak. Filmen er for hele oss og kanskje hele samfunnet, blitt et symbol på at man må få vekk denne fryktkulturen som er i samfunnet. Og at folk ikke skal måtte godta å bli mobbet til stillhet.

Hvorfor tror vi at filmen vakte så stor oppsikt.

Vi tror at to av Arbeiderparti-representantene skjemmet seg skikkelig ut i møtet, og de ønsker at færrest mulig får se det.

Uansett så ber vi alle som lurer på hva dette egentlig gjelder, å gå inn på hjemmesiden til Nordkapp Senterparti, for å se filmingen før man kaster seg inn i diskusjonen på sosiale medier.

Gruppeleder i Nordkapp Senterparti Tor Mikkola 01.02.2019

Relaterte linker

%d bloggere liker dette: