Nordkapp senterparti

Folkemøte Nordkapp Menighetsråd

Nordkapp menighetshus

Folkemøte Nordkapp Menighetsråd den 27.06.2019

Folkemøte Nordkapp Menighetsråd
Folkemøte Nordkapp Menighetsråd (Foto: R.A. Olsen)

Det ble arrangert et folkemøte i regi av Nordkapp Menighetsråd angående den økonomiske situasjonen til menigheten. Situasjonen er at menighetsrådet ikke ser at de har økonomi til å holde kommunens kirker åpne med dagens overføringer fra Nordkapp kommune.

Frammøte

Til stede på møtet var rundt 50 engasjerte innbyggere, av disse var media representert med Sagat og Radio Nordkapp. Fra kommunens administrasjon kunne man ikke finne noen deltakere men heldigvis hadde noen politikere funnet veien dit. Fra Senterpartiet stilte begge kommunestyre representantene (Tor Mikkola og Hugo Salamonsen). Arbeiderpartiet var repressentert ved Roger Hansen, til stede var også Kari Lene Olsen som påstod seg å være der som privat person. Ordfører og rådmann glimmret imidlertid med sitt fravær.

Samtale etter folkemøte i regi av Nordkapp Menighetsråd
H. Salamonsen, T. Mikkola og T. Walsøe i samtale etter møtet.

Informasjon fra menighetsrådet

Menighetsrådleder - folkemøte i regi av Nordkapp Menighetsråd
Menighetrådsleder
Bente Floer.(Foto Nk SP)

Menighetrådsleder Bente Floer Innledet med en presentasjon om deres arbeide og myndighet i rådet.

Soknepresten ved Nordkapp Menighet - folkemøte i regi av Nordkapp Menighetsråd
Sokneprest Onar Haugli (Foto: NK SP)

Sokneprest Onar Haugli holdt et godt og forklarende foredrag om oppbygning av kombinasjonene kirke, stat og kommune. Her forklarte han i detalj hvordan oppsettet er for kirken etter at kirke og stat skilte lag.
Haugli delte ut et flytsjema hvor han med nemm hånd hadde skissert pengeflyten mellom stat, kommune og kirke.


flytskjema.
Klikk bildet for større visning.

Debatt etter generell informasjon.

Kari lene (AP) Lurte på hvordan det kunne ha seg at menigheten kunne være »blakk» allerde nå i Januar, så »blakk» at det var nødvendig å stenge kirkene?
Det ble da forklart fra menighetsrådet at stengingen av kirkene er et skritt de hadde måttet ta for ikke å havne bakpå til høsten igjen.
Kari Lene lurte også på om ikke det var en mulighet til å ta inngangspenger i kirken, svaret fra meninghetsrådet var at da måtte de ha ansatt en person til å stå å kreve disse pengene inn i kirkedøren, dette hadde de selvfølgelig ikke midler til.
Det ble manet til dialog fra salen.

Kari Lene Olsen.
(foto Nk SP)

Kari Lene sa at det var nytt for henne at kirkene i Nordkapp måtte stenges pga økonomien i menigheten.
SP,s Tor Mikkola tok da ordet og sa at Senterpartiet viste om dette under forhandlingene i 2017 om budsjettet for 2018 og at denne saken, sett fra Senterpartiets side ikke var noe nytt.Kirkeverge ved Nordkapp Menighet - folkemøte i regi av Nordkapp Menighetsråd
Kirkeverge Niels Westphal
foto Nk SP.

Anne Karin Hyværinen var klar på at det ikke var noe nytt at menigheten slet økonomisk, det har de som leser lokale nyheter fått med seg sa hun.
Kirkeverge Niels Westphal tilbakeviste påstandene om at de hadde »tatt kirkene som gissel» i denne saken.


AP’s Roger Hansen sa (tydelig opprørt) at han ikke hadde sansen for at Menighetsrådet hadde innkalt til et åpent møte for å informere politikere og menigheten om årsaken til stengningen av kirkene.
Han sa også at han syntes informasjonsflyten burde gått mellom Menighetsrådet og Kommuneadministrasjonen.
Det ble sagt fra Menighetsrådet at de hadde innformert både administrasjonen i kommunen og samtlige partier om ståa.
SP’s Tor Mikkola gjenntok at SP viste om konsekvensene som måtte komme av den stramme økonomien til menigheten.

Som svar på Roger Hansens utblåsning reiste Senterpartiets Tor Mikkola seg og påstod seg provosert og flau.

Kari Lene var »Opprørt» over at man rakket ned på rådmann og ordfører
siden disse ikke var tilstede under møtet.
Hvorfor var ikke disse personene på møtet? Det lurer skribentene av denne blog posten på .

Linker til saken.

Link til menighetsrådets budsjett 2019.
Link til video av menighetsrådets møte (nesten hele møtet).
Link til tidligere sak hos oss om emnet.
Link til Finnmarkspostens leder om saken
Les saken hos Radio Nordkapp

%d bloggere liker dette: