Nordkapp senterparti

Foreslo låneopptak på 25 millioner til svømmehall

Nordkapp Senterparti foreslo et låneopptak på 25 millioner til ny svømmehall.

Vi mener at det er på tide å realisere en ny svømmehall. Vår gamle svømmehall er i dårlig forfatning. Det har lenge vært behov for ny svømmehall, og politikere har lenge vært enig i det, så hvorfor klarer vi ikke å realisere det?

Nå har vi sjansen.

Vi har et overskudd i kommunen på grunn av penger fra havbruksfondet og grønne midler. Hvis vi ikke nå har økonomi til å prioritere et så viktig anlegg, når skal vi da få det til?

Slik vi kjenner til, så har det vært flere private aktører som har vært interessert i å være med å støtte et slikt prosjekt. I tillegg er det fult mulig å få en god del tilskudd, men da må kommunene først vedta at bassenget skal bygges. Vi må først få det inn i budsjett, slik at prosessen skal starte.

En svømmehall er en investering for fremtiden.

Vi trenger aktiviteter for både unge og gamle, i tillegg til at sportslige aktiviteter er dette med på å fremme god folkehelse. Skal vi ha bolyst, skal vi ha barnefamilier til å bosette seg i Nordkapp og skal vi sikre en god fremtid i vår kommune, må vi prioritere slike anlegg. Vi har registrert at Arbeiderpartiet har gått til valgkamp med sterkt fokus på ny svømmehall. Dette er ikke nytt, det har de hatt på programmet i lang tid uten at det har skjedd noe.

Den 20. juni foreslo Arbeiderpartiet å legge av 5 millioner til svømmehall. Det var vi enig i. Alle skjønner at 5 millioner er en symbolsk sum som ikke aktiverer noe oppstart av prosjektet. Derfor foreslo Nordkapp Senterparti at vi i tillegg skulle ta et låneopptak på 25 millioner, noe som vi ikke fikk støtte for.

Svømmehall gruppen hadde et møte på Corner like før kommunestyremøtet, der de la frem et budsjett som viste at prosjektet hadde et behov for finansiering på 30 millioner gjennom kommunen.

Tor Mikkola
Tor Mikkola Nordkapp Senterparti.

Tor Mikkola

Ordførerkandidat, Nordkapp Senterparti

Linker

Vår Facebookside

%d bloggere liker dette: