Nordkapp senterparti

Hvem er Høyre?

Høyre har med deres gruppeleder i spissen vært Arbeiderpartiets viktigste verktøy for å hindre Senterpartiet å få saker på sakslisten i kommunestyret. Dette har medført at Senterpartiet ikke fått en eneste sak opp i kommunestyret i 2018 og 2019. 

I tillegg støtter Høyre bevist Arbeiderpartiet i å hindre Senterpartiet å få protokolltilførsler. Dette er så drøyt og useriøst av Høyre og Arbeiderpartiet at det er vanskelig å finne ord. Senterpartiet har vært i kontakt med KS gjentatte ganger vedrørende møteledelsen til ordføreren, og KS sier det overnevnte som skjer i Nordkapp er svært uheldig opptreden av ordfører! Like uheldig er opptredenen til Høyre, som såkalt opposisjonsparti!

Høyres ordførerkandidat uttaler at de har vært det mest seriøse partiet denne perioden. Det som er beskrevet over viser mere hvor (u)seriøse Høyre har vært.

Debattklimaet i Nordkapp er skapt av Arbeiderpartiet og Høyre, med sin arrogante og ekskluderende opptreden. Et uheldig debattklima kommer ikke av seg selv, bare for at noen er uenig på sak. I Nordkapp sitt tilfelle, er debattklimaet en konsekvens av mangel på åpenhet, respekt og samarbeidsvilje.

Forskjellige politisk ståsted, er som regel synonymt med forskjellige tankesett og løsninger. Dette skaper ikke i seg selv dårlig debattklima. Derimot skaper maktarroganse og mangel på respekt dårlig debattklima.

Et tverrpolitisk samarbeid er avgjørende i viktige saker, for å løfte kommunen på flere områder. Noen i Høyre ville ha forandring og tverrpolitisk samarbeid. Høyre leverte inn et forslag i kommunestyret 20 juni, om utsettelse av Nordkapp saken for bedre utredning. Her stemte Høyres ordførerkandidat mot sitt eget parti! Hvordan er det mulig å fremstå som seriøs etter dette? Hvordan skal Høyre kunne være med å samle det nye kommunestyret, når deres egen ordførerkandidat ikke engang støtter eget parti?

Normalt er Høyre det fremste opposisjonspartiet til Arbeiderpartiet, og i denne perioden har Høyre vært det største opposisjonspartiet i antall medlemmer av kommunestyret. Hvorfor har det seg slik at Høyre som det største opposisjonspartiet, har tillatt at den politiske tonen har blitt slik den er? Hvorfor er ikke Høyre sitt ansvar bevist og bidrar til at kommunestyret som kollegium drar i samme retning, fremfor å bidra til splittelse?

Hilser ikke folk på hverandre lenger i Honningsvåg? Jo det gjør de i aller høyeste grad! Det prøves å skape et inntrykk av at folk har sluttet å hilse på hverandre. Dette på grunn av Nordkapp saken. Mitt inntrykk er at de som har sluttet å hilse, er noen av de som har tvunget igjennom privat regulering av Nordkapp, og at de ikke tåler at folk tar avstand fra dette. De takler ikke å bli konfrontert med egne handlinger, og da er angrep beste forsvar.

Det er nå eller aldri for offentlig regulering, og lokal kontroll på Nordkapp. Både ordførerkandidaten og lederen i Nordkapp Høyre sier det er gjort et vedtak i Nordkapp saken, og at det er på tide å gå videre. De overser at det er sendt inn lovlighetsklage på vedtaket. Med Høyre virker offentlig regulering og lokal kontroll på Nordkapp, være i det blå!

Hva bør folk stemme? Hvis man er fornøyd med måten Nordkapp kommune styres i dag, da bør folk stemme Arbeiderpartiet. Høyres lojalitet til Arbeiderpartiet vil fortsette med deres ordførerkandidat, og da blir det ikke forandring. Ingenting tilsier noe annet!

Vil folk ha forandring og en ny kurs for Nordkapp kommune, bør folk stemme Senterpartiet eller SV!

Godt valg!

Hugo Salamonsen

Hugo Salamonsen
Kommune og fylkeskandidat for Senterpartiet

%d bloggere liker dette: