Nordkapp senterparti

Innsyn i prosjektet Gentle Touch

Duken

Hei!
Som kommunestyre representant og formannskapsmedlem ber jeg herved om fullt innsyn i prosjektet «Gentle Touch» som er montert på det karismatiske fjellområdet Duken.

Dette skriver SP’s kommunestyrerepresentant Hugo Salamonsen i et brev til Nordkapp kommune.

Jeg ber om å få tilsendt alle sakspapirer og utredninger i denne saken, samt alle vedlegg og all type skriftlige kommunikasjoner som har vært i saken. Ber også om kopi av tillatelsen for å borre fast kunstverket Gentle Touch i det karismatiske fjellområdet Duken.

Fylkesmann ba Nordkapp kommune kontakte kompetent fagmiljø for å sjekke ut om det omsøkte kunstprosjekt Gentle Touch, kunne komme i konflikt med vernebestemmelsene for purpurkarse, eller kan skade voksested for dvergarve. Det er verdt å merke seg at kunstprosjektet Gentle Touch også innebærer turstier i det svært sårbare område. På bakgrunn av dette ber jeg  også om dokumentasjon for Nordkapp kommunes valg av kompetent fagmiljø, og eventuelt hvilke andre kompetente fagmiljø som ble vurdert!

På grunn av den store motstanden mot prosjektet er det er vanskelig å forstå at kunstverket i all stillhet ble montert og ferdigstilt første halvdel av oktober 2019. 

Dette til tross for at forrige ordfører 10 mai 2019 beroliget innbyggerne med at hun hadde fått med seg de tydelige innvendinger og skepsisen til plasseringen av prosjektet Gentle Touch. Tidligere ordfører mente dette burde kunne løses via dialog, og skulle ta opp saken med saksbehandler, som igjen skulle ta kontakt med kunstnerne.

Mange i lokalsamfunnet spør hvordan dette kunne skje, og meg bekjent er det ikke vanlig og ferdigstille et kunstverk prosjekt uten noen som helst form for oppmerksomhet. Det hele har forbigått i stillhet!
De etterspurte papirer/dokumentasjon forventes oversendt innen en uke. 

Hugo Salamonsen

Med hilsen
Hugo Salamonsen
Mobile      +47 97772222
Email      hugosalamonsen@gmail.com
Adress     Nordkappgata 3, 9750  Honningsvåg, Norway

%d bloggere liker dette: