Nordkapp senterparti

Kampen om Nordkapp – Årsmøteuttalelse

Fremhevet

Kampen om Nordkapp

  1. Senterpartiet krever at Nordkapp kommune fester de resterende friluftsarealer på Nordkappfjellet som Fefo ikke har festet bort til ANS Nordkapp 1990 i festekontrakt datert 3/12 2019.
  2. Senterpartiet mener at Nordkapp kommune må eie hele Nordkappeiendommen, for deretter å kunne leie ut areal for kommersielle aktører som har aktivitet innenfor friluftsområdet (for eksempel Nordkapphallen). Senterpartiet mener at en bærekraftig utvikling av reiselivet i Nordkapp kun kan sikres gjennom lokalt eierskap av Nordkappfjellet.

Kampen om Nordkapp er en kamp om lokal kontroll og råderett over egne naturressurser.
Kampen om Nordkapp er en kamp for lokaldemokratiet.
Kampen om Nordkapp er en kamp for likeverd, rettferdighet og frihet til å vandre i norsk natur. Det er en kamp om allemannsretten i Norge.

Nordkapp er våres. Den kampen har vært kjempet i mange ulike slag siden privatiseringen i 1928 når staten ga retten til bruk av Nordkappeiendommen til Nordkaps Vel AS, mot viljen til Nordkapp kommune. Året etter vedtok staten vern av hele området, og sikret utmarka og friluftsområdet for allmennhetens bruk.

Kampen om Nordkapp platået
Senterpartiet mener at en bærekraftig utvikling av reiselivet i Nordkapp kun kan sikres gjennom lokalt eierskap av Nordkappfjellet.

Senterpartiet setter bærekraft øverst når turismen skal utvikles. Naturen er kilden til opplevelser og den skal forvaltes med kunnskap og brukes med respekt og varsomhet. Et bærekraftig reisemål skal sikre at natur, kultur og miljø bevares, at sosiale verdier knyttet til reiselivet styrkes og ikke minst at lokale bedrifters økonomiske levedyktighet sikres. Senterpartiet mener at en bærekraftig utvikling av reiselivet i Nordkapp kun kan sikres gjennom lokalt eierskap av Nordkappfjellet.

Fefo fikk eierskapet til Nordkapp i gave fra staten, og avsluttet 2019 med å leie bort eiendommene ytterst på Nordkappfjellet til ANS Nordkapp 1990, altså til søskenene Rivelsrud personlig. Fefo tok ingen hensyn til Nordkappsamfunnet og lokalbefolkningen sin mening om saken. Fefo leide ut arealet uten overhodet å vektlegge noen av argumentene til Nordkapp kommune om hvilken løsning som vil være viktig for lokalsamfunnet. Fefo har sikret seg en årlig festeavgift på 3 488 500,- og Oslo-familien har fått en leiekontrakt på 99 år. Hvordan denne handelen kan forsvares innenfor formålet med Finnmarksloven er et stort og viktig spørsmål å stille. Senterpartiet mener Fefo sitt vedtak er gjenstand for granskning.

Se mer informasjon fra Årsmøtet og/eller last ned alle årsmøteuttalelser fra Årsmøtet 2020. Besøk gjerne vår Facebook side for å holde deg oppdatert.

%d bloggere liker dette: