Nordkapp senterparti

Klage på behandling av interpellasjon fra Nordkapp Venstre angående misligholdt avtale med bygdelagene.

Nordkapp Senterparti har den 01.06.2018 oversendt en klage på behandling av Nordkapp venstres interpellasjon fra kommunestyret den 17.04.2018.
Interpellasjonen var sendt inn til riktig tid og måte for å kunne behandles i kommunestyret men ordfører avgjorde alene at saken skulle oversendes formannskapet uten at det ble gjort noe vedtak av dette fra kommunestyrets side med avstemning. Dette er visstnok ifølge henne selv ordførerens måte å behandle interpellasjoner, dette til tross for at ordførers praksis overgår regelverket (*).

I formannskapet den blir saken enda mer underlig når formannskapet ikke stemmer over interpellantens forslag, men i stedet over et forslag fra Arbeiderpartiets gruppeleder.
Dette må vel sies å være uakseptabelt utvikling som man også må lure på om er lovlig.
Nordkapp kommune og dens innbyggere kan umulig være tjent med at ordfører mener at Nordkapp kommune ikke trenger respektere skriftlige avtaler!

Det interpellasjonen handler om, er nemlig en avtale. Nordkapp kommune må forholde seg til inngåtte avtaler. Ordføreren påstår at avtalen som omtales, ikke er en avtale, men kun et referat.
På bakgrunn av dette ber Hugo Salamonsen (Nordkapp SP) om en juridisk vurdering av avtalen/referatet, for å få en avklaring om dette er det å regne som en avtale eller et referat.

(*) Nordkapp kommunes reglement for politiske styrer, råd og utvalg.

Link til klagen i sin helhet:
https://www.dropbox.com/…/NSP%20Klage%20interpellasjon%20mi…

Radio Nordkapp hadde et stykke om saken den 22.04.2018:
http://www.radionordkapp.no/…/60…/samarbeid-med-bygdelagene/

%d bloggere liker dette: