Nordkapp senterparti

Konsekvensene av Arbeiderpartiets tilbakelente holdning

Honningsvåg Kirke


Vi må dessverre bare se konsekvensene av Arbeiderpartiets tilbakelente holdning overfor samfunnet i Nordkapp kommune

Honningsvåg kirke vinteren 2017/2018

Under behandlingen av budsjettet i høst hadde Nordkapp Senterparti’s Kommunestyregruppe lagt fram et alternativt budsjett, der vi foreslo å delvis imøtekomme Kirkelig fellesråds ønske om en økning på 6-700 000, med en økning på 400 000 kr. Dette for at Menigheten skulle kunne holde et nødvendig tilbud i kommunen.

Under forhandlingene med de andre gruppene gjorde Arbeiderpartiets gruppeleder det helt klart at de ikke ønsket å støtte deler av forslagene fra de andre partiene, og ytret kun et ønske om at de andre partiene skulle støtte deres forslag. Derfor var det umulig for oss å berge kirke, barnehage, skoler, eldreomsorg osv.  Vi må dessverre bare se konsekvensene av Arbeiderpartiets tilbakelente holdning overfor samfunnet i Nordkapp kommune.

Menighet

Menigheten har på en god og ryddig måte synliggjort konsekvensene av rådmannens forslag, slik at det ikke burde komme som en overraskelse at kirkene blir stengt for all aktivitet.
Nordkapp Senterparti mener kirken har en viktig oppgave for befolkningen i kommunen, og som det eneste bygget som sto igjen etter at Honningsvåg ble brent under krigen, har det en stor historisk verdi. Vi vil jobbe videre for å få på plass ordninger som gjør at kirken skal klare sin viktige funksjon.

Honningsvåg kirke

I samme slengen ønsker jeg å belyse problemene ved bårehuset. Det er uverdig å ha det slik det er i dag, et bygg der det er helseskadelig å oppholde seg i, vond lukt fra kjølerommet siver inn i synings-/stellerommet på grunn av dårlig kjølerom og der ikke er tilgang til vann eller toalett. Nordkapp Senterparti foreslo å bygge nytt bårehus til 2,5 mill, men som beskrevet , så var det ingen mulighet for oss å få støtte fra AP i våre saker.

Tor Mikkola

Gruppeleder Nordkapp Senterparti

Utdrag av NKSP’s budsjettforslag:

Kirkelig fellesråd- Nordkapp menighet har en viktig funksjon i kommunen. De har satt fram et budsjettbehov på 6-700 000 kr ekstra. Dette hovedsakelig til drift av kirkegård. Nordkapp kommune har en litt presset økonomi, da vi ikke klarer å holde ønsket balanse. Allikevel bør kommunen prøve å imøtekomme en del av behovet menigheten har, slik at vi kan opprettholde et godt tilbud i kommunen. Nordkapp kommune imøtekommer Kirkelig fellesråd med 400 000 kr som en ekstra bevilgning for 2019. Nordkapp kommune skal i løpet av 2019 i samarbeid med Kirkelig fellesråd se på fremtidig behov og oppgaver

Bårehus

Bårehuset som brukes i forbindelse med begravelser er meget dårlig. Dårlig kjølerom, dårlig isolering, ingen toalett og dårlig adkomst, gjør at det er uverdige forhold for de nærmeste som skal ta farvel med sin avdøde. Nordkapp kommune skal bygge nytt bårehus.

Føringer bårehus

  • Nordkapp kommune skal bygge nytt bårehus
  • NY – Bårehus
    2019 – 2 500 000 kr
%d bloggere liker dette: