Nordkapp senterparti

Korona-virus og kommunens handlingsrom

Honningsvåg vinter

Arbeidslivet i Nordkapp er jevnt fordelt på tre pilarer. Siste opptelling fra Statistisk Sentralbyrå viser 526 personer sysselsatt innenfor lokal matproduksjon (fiske og industri), 568 personer er offentlig ansatt og 497 personer jobber innenfor varehandel, reiseliv og samferdsel. I 2019 la NHO Reiseliv frem en rapport som viste at i Nordkapp kommune var 189 personer av disse sysselsatt i reiselivet. Mange permitteringer i den ene pilaren krever nå at de to andre står ekstra stødig.

Nordkapp Senterparti mener det mest målrettede tiltaket overfor næringslivet som nå ikke har marked, er at staten gir kommunene mulighet til å kutte kommunale avgifter og eiendomsskatt inntil markedene er åpne igjen. Kommunene klare ikke dette alene og er avhengig av at staten betaler.

Vi mener det aller viktigste er å sikre at Nordkapp kommune har økonomi til å levere helse- og omsorgstjenester, forebyggende arbeid, undervisning og infrastruktur i tiden vi er inne i og som kommer. 

De globale og nasjonale tiltakene for å hindre smitte av korona-viruset har brått endret hverdagen til oss alle. Situasjonen gir utrygghet og uforutsigbarhet i den enkelte familie, i samfunnslivet og i næringslivet. Ingen vet ennå når barna skal tilbake til skole og barnehage. Ingen kjenner konsekvensene for næringslivet. Ingen har oversikt over de sosiale omkostningene av denne «lock downen». Nå er det samhold, vennskap, konstruktive politiske og partssammensatte løsninger som gjelder. Og at vi handler lokalt!

Nordkapp Senterparti mener følgende tiltak må gjennomføres:

  1. Kommunens disposisjonsfond skal sikre kvaliteten på kommunale tjenester og en robust kommune. Det er særdeles viktig å ha en sterk kommune også etter korona-tiden.
  2. Staten må kompensere for kommunenes tapte inntekter ved at kommunene innvilger fritak for faste kommunale avgifter og eiendomsskatt til de bedriftene som har mistet marked som følge av de statlige smitteverntiltakene.
  3. Staten må tilføre mer midler til de kommunale næringsfondene. Næringsfondet må brukes i tråd med EØS-reglene for offentlige tilskudd til næringslivet. Næringsfondet kan ikke brukes til driftstilskudd, men til viktig utviklingsarbeid i bedriftene. 
  4. Kommunen sin innkjøpspolitikk må gjennomgås med sikte på å gjennomføre mest mulig lokale innkjøp.
  5. Kommunen må gjennomføre vedlikeholds- og investeringsprosjekter i tråd med vedtatt budsjett. Kommunen må utrede muligheten for at prosjekter kan fremskyndes.
  6. Kommunen må ta initiativ til møteplasser hvor næringsliv, forskning og kommune møtes for utviklingsdialog og innovasjonsarbeid.
  7. Kommunen må ta initiativ til samarbeid med frivillig sektor for å løse ulike oppgaver og utfordringer som felleskapet og samfunnet vårt opplever i denne korona-tiden. Spesielt mener vi det er viktig å samarbeide med Mental Helse Nordkapp for en kontakttelefon for de som trenger noen å prate med, særlig barn og unge.
  8. Nordkapp Senterparti jobber aktivt overfor stortingspolitikere og fylkespolitikere for å få gjennomslag for at staten tar ansvar overfor næringslivet.  

Kommunestyregruppen og styret i Nordkapp Senterparti

Logo
%d bloggere liker dette: