Nordkapp senterparti

Krever at man utreder samdriftsbygg

Sambruksbygg skisse

Nordkapp Senterparti krever at man utreder samdriftsbygg.

Sambygget
Tenkt utforming av samdriftsbygget

Vi føler rådmannen velger å trosse vedtak som er gjort i kommunestyret der vi bevilget 500 000 til en utredning/undersøkelse om muligheten til å bygge et samdriftsbygg. Nordkapp Senterparti krever derfor at man utreder samdriftsbygg som vedtatt av kommunestyret. Rådmannen har gjort en streeming av forslaget der han med sin kompetanse har foretatt noen beregninger, og ut fra dette fraråder han kommunestyret å gå videre med utredningene. Dette har rådmannen kanskje mulighet til, men Nordkapp senterparti mener det er viktig å få samdriftsbygget utredet.

Grove anslag av rådmannen.

Rådmannen har gjort grove anslag på arealbruk og kostnader i forhold til dette. Han har også gjort en vurdering at hele bygget må gjøres i et byggetrinn og han har anslått en total kostnad på en halv milliard med en feilmargin på +/- 165 mill.

Rådmannen nedprioriterer svømmehall.

Oversiktskart
Kartskisse

Når vi ser på rådmannens beregninger, så skjønner vi at han ikke har noen planer om å bygge svømmehall. Selv uten fellesbygget virker det som om at rådmannen ikke råder kommunestyret å bygge svømmehall i fremtiden, noe som er merkelig da kommunestyret i flere omganger har bedt om at man starter planleggingen av svømmehallen, og har bevilget penger til dette arbeidet.

 Man kan også være i tvil om alternativet til å ikke bygge samdriftsbygning, tar med reelle kostnader for rådhus, helsebygg og turnbygget i et større perspektiv. Hva er de reelle kostnader på å vedlikeholde eksisterende bygg i fremtiden. Hva må vi regne med av kostnader på rådhuset de neste 15 år, hva er kostnader for å oppgradere turnbygget for at den skal kunne brukes aktiv i fremtiden, hva omfatter saken om bygging av helsebygg, blir man fremdeles å måtte vedlikeholde noen av de eksisterende byggene. Og hva med bygget til teknisk etat, hva blir kostnadene ved å vedlikeholde dette bygget i fremtiden.

Stort parkeringsbehov?

Når rådmannen beskriver parkeringsbehov for 150 biler i forbindelse med samdriftsbygget stiller jeg et spørsmål om hvor er de parkeringene i dag. Til sammen på de eksisterende byggene er det langt fra parkering til så mange biler. Man kan vel si at et nytt bygg på rådhusplassen vil frigi store arealer til parkering, slik at parkeringsmulighetene blir større enn i dag.

Det er ikke beregnet inntekter ved salg av eksisterende bygg, helsebyggene som brukes i dag, vil kunne selges og dette bringer inn inntekt. Det er heller ikke synliggjort fordelene med å samlokalisere alle tjenestene, og besparelsene med å drive i moderne bygning.

At rådmannen påstår at det ikke er mulig å bygge i seksjoner er også en merkelig påstand, tenker dette er en vanlig måte å bygge på. De største cruiseskipene i verden er bygget i seksjoner og satt sammen, disse båtene flyter godt. Kostnader til brakkerigg og slikt kan man lett trekke ut av rådmannens forslag.

Rådmannen er ærlig på at han ikke innehar rett kompetanse og at dette bare er et grovt anslag. Det sier også feilmarginene noe om. +/- 165 mill.

Anslag på 300 mill ved å oppgradere eksisterende bygg.

Turn bygget

NK senterparti gjør også et grovt anslag på innvesteringer hvis man ikke bygger samdriftsbygget.

  • Rådhus 30 mill
  • Helsebygg 100 mill
  • Turnbygg 20 mill
  • Svømmehall 120 mill
  • Parkering 10 mill
  • Teknisk/brann 20 mill

Sum grovt anslag 300 mill, hvis vi da sier +/- 100 mill i feilmargin, så kommer vi på et brukbart stor sum, der en god del av grunnbygningene er 60-70 år gammelt

Dette blir for enkel lek med tall og vi mener derfor at samdriftsbygget skal utredes.


Nordkapp Senterparti vil fremme forslag.

Samdriftsbygg

Nordkapp Senterparti vil fremme forslag i kommende kommunestyre at rådmannen skal gjennomføre det vedtak som tidligere er vedtatt, at et samdriftsbygg skal forprosjekteres. Dette med hensyn til at det gjøres i flere byggetrinn med svømmehall, rådhus og kombinert samfunns- kommunestyresal, kino, helsebygg og omsorgsboliger. Tekniskavdeling må settes inn i det byggetrinnet der det passer inn. Branngarasje og teknisk verksted kan søkes holdt utenfor. Nåværende rådhus skal være funksjonelt frem til 1. byggetrinn er gjennomført.

Kostnadene til et samdriftsbygg settes opp mot kostnadene med bygging av svømmehall, bygging av helsebygg, renovering av rådhus og renovering av turnbygg.

Linker

Se rådmannens fulle forslag i sakslisten til kommunestyret. Kan lastes ned via linken.

Følg med på vår Facebook side.

%d bloggere liker dette: