Nordkapp senterparti

Lovlighetsklage på reguleringsvedtak Nordkapphalvøya

Lovlighetsklage på reguleringsvedtaket sendt Nordkapp kommune 10.07.2019.

Sju kommunestyrerepresentanter har sendt lovlighetsklage på vedtaket gjort 20.06.2019 i reguleringssaken om Nordkapphalvøya. Det er Annaton Granaas (uavhengig), Hugo Salamonsen (Sp), Tor H. Mikkola (Sp), Ottar Hansen (SV), Johnny Ingebrigtsen (SV), Torger Samualsen (SV) og Jan Olsen (SV) som står bak kravet om lovlighetskontroll.

Lite tillitsvekkende saksbehandling

I klagen pekes det innledningsvis på at saksbehandlinga generelt har vært lite tillitsvekkende og preget av manglende åpenhet og demokratisk medvirkning. Det nevnes at helomvendingen fra offentlig til privat reguleringsformål skjedde uten bestilling fra planutvalget, men etter initiativ fra rådmann og ordfører. Videre pekes det på at saksbehandlingen i vesentlig grad har skjedd utenfor kommunen, på advokatkontoret til Nissen, Rønningen og Kirkesæther i Hammerfest. En praksis Sivilombudsmannen tidligere har kritisert.

Nordkapp Senterparti
Lovlighetsklage på reguleringsvedtaket sendt Nordkapp kommune 10.07.2019.

Brudd på forvaltningsloven

De konkrete klagepunktene omhandler saksbehandlingsfeil på grunn av brudd på forvaltningslovens habilitetsregler for rådmann Raymond Robertsen og ordfører Kristina Hansen på grunn av deres roller i Finnmarkseiendommen (FeFo). FEFo er grunneier og vil ha økonomisk gevinst av regulering til privat formål.

Manglende innsynsmulighet

Videre at vedtaket er ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil ved at forvaltningslovens regler om forsvarlig saksbehandling ikke er fulgt, samt brudd på plan- og bygningslovens plandel etter lovens formål og likebehandlingsprinsippet. Manglende innsynsmuligheter samt forskjellbehandling av interessenter er vesentlig punkter.

Last ned og les den fulle klagen her.

Kontaktinfo
Jan Olsen (SV): mob 40233828
Tor H. Mikkola (Sp): mob 97130883

Linker

%d bloggere liker dette: