Nordkapp senterparti

Nordkapp Senterparti har utarbeidet varslingsrutiner

Image by Tegula from Pixabay

Nordkapp Senterparti har utarbeidet varslingsrutiner i tråd med nasjonale retningslinjer og standarder. Varslingsrutinene er vedtatt i styret 12.10. 2021.

Nordkapp Senterparti har rutiner for intern og ekstern varsling, rutiner for hvordan håndtere mobbing, trakassering og uakseptabel adferd. Alle frivillige og medlemmer har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i organisasjonen.

Nordkapp Senterparti har nulltoleranse for trakassering. Alle styremedlemmer, folkevalgte, frivillige og alle som har tilknytning til Nordkapp Senterparti oppfordres til å varsle om uakseptabel atferd.

I tråd med Likestillingsloven er trakassering definert som handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Varslingssaker vil behandles strengt fortrolig.

LES hele saken her.

%d bloggere liker dette: