Nordkapp senterparti

Nordkapp Senterparti og Nordkapp SV er enige om samarbeid.

Felles pressemelding!

Nordkapp Senterparti og Nordkapp SV er enige om samarbeid i Nordkapp kommune, og har inngått avtale om valgteknisk samarbeid for perioden 2019-2023.

Avtalen innebærer at Jan Olsen fra Nordkapp SV blir ordfører, og at Tor Harald Mikkola fra Nordkapp Senterparti blir varaordfører.

Formannskapet blir fordelt følgende:

Nordkapp Senterparti: Tor Harald Mikkola, Heidi Holmgren og Hugo Salamonsen.

Nordkapp SV: Jan Olsen og Trudy Engen.

Det er også enighet om fordelingen av følgende lederposisjoner:

Helse, omsorg og sosiale tjenester – Nordkapp Senterparti.

Oppvekst og kultur – Nordkapp Senterparti.

Miljø og tekniske tjenester – Nordkapp SV.

Administrasjonsutvalget – Nordkapp SV.

Nordkapp havn KF – Nordkapp SV.

Målet for avtalen er å skape åpenhet, forutsigbarhet og ro på bakgrunn av valgresultatet. Vi respekterer at vi har forskjellig politisk ståsted, og med fordelingen av verv og posisjoner blir det mulig å sette hvert sitt preg på politikken i perioden.

Nordkapp Senterparti og Nordkapp SV tar med dette fatt på sin første periode med samarbeid om den politiske ledelsen av Nordkapp kommune.

Hugo Salamonsen                                                     Rakel Hagen Olsen

Leder av Nordkapp Senterparti                             Leder av Nordkapp SV

Mobil: 97772222                                                       Mobil: 92682784

%d bloggere liker dette: