Nordkapp senterparti

Nordkapp Senterparti Partiprogram valgperioden 2019 – 2023

Nordkapp Senterparti Partiprogram
Vi vil utvikle Nordkapp kommune til en enda bedre kommune å bo i! Det skal vi gjøre gjennom å være nær folk og tilrettelegge ekstra godt for småbarnsfamilier, bærekraftig næringsliv, samt sikre et verdig og godt tilbud til den eldste delen av befolkningen!

Senterpartiets formålsparagraf lyder:

Senterpartiet har som mål å legge vilkårene til rette for en harmonisk samfunnsutvikling. Et levende folkestyre, bygget på kristen og nasjonal grunn, er en forutsetning for folkets trivsel og landets fremgang. Individet og menneskeverdet skal være det sentrale i samfunnet og vises tillit i fellesskapet. De sosiale, kulturelle og økonomiske tiltak fra samfunnets side må ta sikte på å skape vekstvilkår og trivsel for alle uansett bosted eller yrke.

Nordkapp Senterparti går til valg på:

  1. Et sterkt lokalt folkestyre
  2. Næringspolitikk for et skapende næringsliv
  3. Aktive og levende fiskevær
  4. Satsning på samferdsel og beredskap
  5. Stort fokus på oppvekst og bolyst
  6. Helse og folkehelse; forebygging fremfor reparasjon
  7. Et mangfoldig kulturliv og sterk identitet
partiprogram

Treff oss på Facebook for å finne ut mere om Nordkapp Senterparti sitt partiprogram.

Nordkapp Senterparti, 9750 Honningsvåg
E-post: nordkapp.senterparti@gmail.com
www.nordkappsenterparti.no

%d bloggere liker dette: