Nordkapp senterparti

3. Aktive og levende fiskevær

Senterpartiet mener at alle skal ha reell frihet til å bosette seg der de ønsker. Gode og effektive samferdselsløsninger og målrettede distrikts- og regionalpolitiske virkemidler vil føre til vekst utenfor de regionale sentrene. Utviklingen av fiskeværene er viktig for økt næringsaktivitet, bosetning og bolyst i hele kommunen.

Et viktig tema for å oppnå bolyst og næringsutvikling i fiskeværene er å fokusere på hvordan næringslivet og befolkningen kan leve og vokse side om side. Trafikkutfordringer i fiskeværene må løses gjennom reguleringer og tilrettelegginger i samarbeid mellom kommunen, bygdelag, bedriftene og andre aktuelle myndigheter. I dag skaper fisketrailere og turistbusser store utfordringer både for kommunal infrastruktur (veier og vannrør), trafikksikkerhet og fremkommelighet. 

Planlegging av nye boligtomter og tilstrekkelig antall kaiplasser er kjernepunkter for videre utvikling av fiskeværene. Nordkapp kommune skal være en aktiv samarbeidspartner til bygdelagene. Kommunen skal også stimulere til at det skapes møteplasser for lokalbefolkningen i alle fiskeværene. 

Nordkapp Senterparti vil:

  • Arbeide for bolyst og næringsutvikling i fiskeværene
  • Arbeide for at Gjesvær skole skal bestå
  • Etablere scooterløype fra Gjesvær til Nordkapp
  • Arbeide for å realisere planene for parkering og snuplass i fiskeværene
  • Arbeide for å realisere ny fiskerihavn i Kamøyvær
  • Arbeide for en større satsning på viktig infrastruktur som tomter, vei, vann og avløp samt kaiplasser for fiskeflåten
  • Etablere aktivt samarbeid med bygdelagene
Aktive og levende fiskevær
Aktive og levende fiskevær

Treff oss på Facebook for å finne ut mere om Nordkapp Senterparti sitt partiprogram.

Nordkapp Senterparti, 9750 Honningsvåg
E-post: nordkapp.senterparti@gmail.com
www.nordkappsenterparti.no

%d bloggere liker dette: