Nordkapp senterparti

4. Satsing på samferdsel og beredskap

Kommunen har ansvar for viktig samfunnsmessig infrastruktur og beredskap i hele kommunen. Kommunens beredskapsplan må inkludere sikkerhet for både lokalbefolkning og turister ved ulike scenarier gjennom hele året.

Senterpartiet vil legge til rette for havneutbygging for å møte mulighetene i fremtidige maritime aktiviteter og næringer. Staten skal fortsatt medfinansiere kommunale fiskerihavner. Dette er viktig for å sikre fortsatt god utvikling i fiskerinæringa og i for næringsmiddelindustrien på land. Senterpartiet vil styrke rutetilbudet til flyplasser i distriktene og holde fast ved ordningen med statlige rutekjøp i luftfarten.

Nordkapp Senterparti vil:

 • Arbeide for rassikring av E69 til Nordkapp, og andre veier i kommunen
 • Sikre fullstendig dekning av nødnettet i kommunen
 • Bedre bussforbindelser
 • Prioritere vedlikehold av det kommunale vegnettet
 • Arbeide for bygging av gang- og sykkelsti mellom Nordvågen og Honningsvåg
 • Arbeide for at det bygges lade- og påfyllingsinfrastruktur for nye energibærere
 • Styrke innsatsen for at alle havnene våre skal tilby strøm
 • Arbeide for at staten fortsatt medfinansierer fiskerihavner.
 • Arbeide for direktefly fra Valan Lufthavn til Alta / Lakselv
 • Sikre en stabil mobildekning i alle fiskeværene, samt på fiskefeltene utenfor Magerøya
 • Satse på kommunalt veitrafikksikkerhetsarbeid
 • Etablere trailerparkering med servicebygg
Rassikring E69
Satsing på samferdsel og beredskap

Treff oss på Facebook for å finne ut mere om Nordkapp Senterparti sitt partiprogram.

Nordkapp Senterparti, 9750 Honningsvåg
E-post: nordkapp.senterparti@gmail.com
www.nordkappsenterparti.no

%d bloggere liker dette: