Nordkapp senterparti

Nordkapp SP er glad for at et næringsfond nå er på plass!

Næringsfondet er på plass!

Nordkapp Senterparti er glad for at et næringsfond nå er på plass i kommunen. Under behandling av budsjett for 2020 fikk vi vedtatt et næringsfond på 2,5 millioner.

Nordkapp Senterparti foreslo allerede i budsjettreguleringen i juni i fjor at 2,5 millioner av pengene kommunen fikk fra havbruksfondet skulle gå til et næringsfond, men dette ble nedstemt. Etter valget kom vi i posisjon og sammen med SV og leverte vi et ansvarlig budsjett som prioriterer barn og unge, de svake i samfunnet og utvikling av nye tilbud til befolkningen. Samtidig som det var viktig med tøffe prioriteringer der vi omstilte med 14 millioner, var det utrolig viktig å få på plass tiltak som satser på næringsutvikling i kommunen. Vi jobber for at næringsfondet skal bidra til utvikling av eksisterende næringer, utvikling av nye ideer, og til gründervirksomhet.

Næringsfond
Næringsfondet er på plass i Nordkapp

Festivaler er viktig for næringsvirksomhet i kommunen

Det nye er at festivalstøtte går under næringsfondet. Dette gjelder ikke Nordkappfestivalen og Filmfestivalen, disse fikk støtte direkte gjennom kommunebudsjettet.

Vi velger å sette festivalstøtte under næringsfondet for å synliggjøre hvor viktig festivaler er for næringslivet. Festivaler gir ringvirkninger, og mange næringsutøvere får inntekter fra aktivitetene. Med de store mulighetene som ligger innen turisme, har vi stor tro på at festivaler og kulturnæringer vil kunne bli mye større i fremtiden.

Nytt reglement for tildeling av næringstilskudd

Før vi kan begynne å tildele tilskudd fra næringsfondet, må vi få på plass nye regler for tildeling fra dette fondet. Vi trenger nye og oppdaterte regler for at saksbehandlingen skal bli så rettferdig som mulig, og at de som søker har noe å forholde seg til. Nordkapp senterparti er opptatt av at vår politikk legger grunnlaget for nye regler for tildeling av næringstilskudd.

Kunne ikke behandle søknader i formannskapet.

Vi kunne ikke behandle søknadene i sist formannskaps møte. Grunnen var at mange av søknadene var mangelfulle. Søknadene var sendt kommunen i en tid der det ikke var penger på næringsfond, det var usikkerhet i om sakene var behandlet tidligere med avslag og det var usikkerhet om reglementet vi hadde var kjent nok for søkere og saksbehandlere.

Flere ting må avgjøres

Nytt reglement må på plass, man må avgjøre om hvilke krav til søknaden det skal være, og hvilke tildelingsregler formannskapet skal følge. Noe av det som er vesentlig er minimum og maksimum tilskudd, om vi skal ha løpende behandling med en eller flere perioder i året, og om hele fondet skal bli gitt som tilskudd, eller om deler av fondet skal være låst til å kunne låne ut til nyetablerere.

Viktig å være proaktiv

Selv om mye av næringslivet går så det suse, så må man lene seg fremover for å møte fremtiden. Vi trenger grundere, spesielt unge som ønsker å satse på nye virksomheter. Det er viktig å kunne bidra med hjelp til de som har nye ideer eller de som ønsker å videreutvikle næringen sin. Vi har mange dyktige næringsutøvere i kommunen, men det er allikevel viktig å utvikle seg videre. Kommunen driver ikke næringsvirksomhet, det er næringslivet som må komme med ideer og prosjekter, så skal kommunen bidra så godt som mulig til utvikling.

Leserinnlegg av Tor Mikkola Varaordfører 29.01.2020

Tor Mikkola

Tor Mikkola
Vatraordfører
Nordkapp Senterparti

Hold deg oppdatert med siste nytt fra Senterpartiet

Nordkapp SP på Facebook
Senterpartiets nettside

%d bloggere liker dette: