Nordkapp senterparti

Om oss 2019

Nordkapp Senterparti er et ungt lokallag av Senterpartiet som ble stiftet 3 mai 2018. Vi fikk valgt vårt første styre 6 februar 2019 som da avløste det tidligere interim styre fra stiftelses møtet i 2018.

Styret fra 06.02.2019

  1. Styreleder: Hugo Salamonsen
  2. Nestleder: Konstanse Nilsen
  3. Sekretær: Heidi Holmgren
  4. Kasserer: Torgrim Helgesen
  5. Styremedlem: Marita Andreassen
  6. Styremedlem: Tor Mikkola
  7. Styremedlem: Fred Magne Johansen
  8. Vara: Knut Lamøy
  9. Vara: Lill Amundsen

Politiske uttalelser fra årsmøtet.

Åpen gruppe må sikres forutsigbarhet!
Bærekraftig turisme i Nordkapp Kommune.
Tilrettelegging for flere fiskebåter i kommunen.

Presentasjon av styrets medlemmer.

Hugo Salamonsen

Lokallagsleder

Telefon:

977 72 222

E-post:

hugosalamonsen@gmail.com

Alder:

47

Bosted:

Honningsvåg

 

Yrke/jobb:

Innsatsleder og dykker.

Min yrkesbakgrunn er fra detaljhandelen, reiseliv, entreprenørbransjen og beredskap.

 

Verv i lag/foreninger før og nå:

Leder av Nordkapp Senterparti

Tidligere leder av Kamøyvær Bygdelag (5 år).

Tidligere leder av Nordkapp Venstre (2 år).

Har hatt en rekke styreverv i privat næringsliv.

 

 

Fortell raskt om deg selv (interesser, hobby og lignende):

Min fritid går stort sett til mine barn og dyrking av et aktivt friluftsliv, som dykking, kajakk og turer i fjellet, både til fots og på ski. Jeg er også veldig glad i å fotografere.

Konstanse Nilsen

Nestleder

Telefon:

402 36 332

E-post:

Konsnils263@gmail.com

Heidi Holmgren

Sekretær

Telefon:

900 18 098

E-post:

heidi.a.holmgren@gmail.com

Alder:

47

Bosted:

Honningsvåg

Yrke/jobb:

Jeg er utdannet fiskerikandidat fra Universitetet i Tromsø. Min første jobb var som næringskonsulent i Nordkapp kommune. Deretter jobbet jeg på avdelingen for plan og kystforvaltning i Kystverket Troms og Finnmark. Etter 11 år innenfor offentlig forvaltning tok jeg steget over til privat næringsliv og vår familiebedrift Nordkapp Camping AS. I perioden 2010 til 2014 hadde jeg jobb som stipendiat ved Høgskolen i Finnmark/Universitetet i Tromsø hvor jeg forsket på naturbasert turisme. Her har jeg siden undervist en del innenfor fagområdene regional utvikling og innovasjon, i tillegg til at jeg jobber hos Nordkapp Camping AS.

Verv i lag/foreninger:

Jeg har alltid likt å engasjere meg i frivillig arbeid. Allerede som ungdom var jeg aktiv som trener og styremedlem i turngruppa til HT&IF. Når jeg flyttet hjem etter studiene ble friluftsliv min viktigste fritidssyssel. Jeg ble aktiv i Barnas turlag i 2003, og har siden 2011 vært leder for Nordkapp og omegn turlag. Jeg har også de siste 20 årene deltatt aktivt i politisk arbeid. Jeg er også medlem i orgelkomiteen og Nordkapp Kirkeforening hvor vi arbeidet for å bygge orgel i Honningsvåg kirke.   

Om:

Jeg liker å være med på å få ting til å skje. Derfor er jeg veldig glad i å være med i mange ulike felleskap hvor folk viser engasjement for lokalsamfunnet, vilje til å bidra og gjennomføringsevne! 

Torgrim Helgesen

Kasserer

T Helgesen

Telefon:

414 02 424

E-post:

torgrim.helgesen@avinor.no

Alder:

48

 

Bosted:

Honningsvåg

 

Yrke/jobb:

Utrykningsleder/vaktsjef   Avinor Honningsvåg Lufthavn

Verv i lag/foreninger før og nå:

Tidligere Styremedlem Nordkapp Yrkesrettede helsetjeneste. Tidligere Styremedlem LO Nordkapp.
Valgt som styremedlem i Finnmark Senterparti 2019.

 

Fortell raskt om deg selv (interesser, hobby og lignende):

Min største hobby er hytteturer på hytta i Olderfjord. Er og en fersk rype jeger. Har en datter på 18 år og to bonus barn som har tre unger så er bonusbestefar til tre. Er gift med Karin Meltveit Helgesen

Marita Andreassen

Styremedlem

Telefon: 

480 90 406

E-post: 

maritaandreassen@yahoo.no

Alder: 

30

Bosted: 

Gjesvær

Verv i lag/foreninger:

Styremedlem i Gjesvær Bygde- og idrettslag

Om:   

Tor Harald Mikkola

Styremedlem

Tor Mikkola

Telefon: 

971 30 883

E-post: 

hmikkola@online.no

Alder:

46

Bosted:

Honningsvåg

Yrke/jobb:

Fisker

Verv i lag/foreninger:

Har vært politisk aktiv siden 2011. fra 2011-2014 Vara for Venstre i kommunestyret i Alta.
2015-2018 kommunestyret i Nordkapp, for Venstre.
2018- dd. Kommunestyret i Nordkapp for Senterpartiet.
2017-2019 Representant på sametinget for Nordkalottfolket
2019 Representant på sametinget Uavhengig
Lag og foreninger:
2007-2013 leder i Fjordfiskernes Forening,
2008-2010 fiskeritalsmann i Samenes Folkeforbund, .
2011 – d.d. Arbeidsgruppe for marin verneplan (oppnevnt av stortinget).

Fortell raskt om deg selv:

Er samboer med Bjørg Sølvi Pettersen. Har 6 barn, de fleste er snart voksen.
Har jobbet med mye opp gjennom tidene, Fiske, snekker, landbruk, fiskeindustri, oljevern, data, teknologiutvikling osv. Har også vært veldig engasjert i politikk og samfunnsspørsmål hele livet, selv om at jeg ikke ble politisk aktiv før i 2011. Hobbyer? Hmm… friluftsliv er en dagligdags ting og kan vel også kalles en hobby. Er litt teknofreek, er glad i musikk, liker å reise. Ellers er vel politikk den største hobbyen min.

 

 

Fred Magne Johansen

Styremedlem

Telefon: 

476 41 166

E-post:

fremajo76@hotmail.com

Alder:

43

Bosted:

Honningsvåg

Yrke/jobb:

Ambulansearbeider

Verv i lag/foreninger:

Har vært hovedverneombud i Finnmarkssykehuset prehospital klinikk (ambulanse og Amk)
Har vært med i menighetsrådet
Har vært styremedlem i fagforbundet Nordkapp
Er nå plasstillitsvalgt ved Nordkapp ambulanse for fagforbundet

Om

Hobby: jakt, fiske og friluftsliv. Snøscooter Fuglehund
Interesser :engelsk fotball, familieliv kjøretøy

%d bloggere liker dette: