Nordkapp senterparti

Omstillingspenger finansiere Arbeiderpartiets valgkamp

Skal omstillingspenger finansiere Arbeiderpartiets valgkamp?

Rådmann Raymond Robertsen opplyser i sin saksutredning til formannskapets møte 19. februar at det står 450 000,- ubrukte omstillingskroner på fond etter avslutning av prosjektet OmKapp. Dette er mye penger, og selvsagt sårt tiltrengte tilskuddsmidler til lokale bedrifter. Et slikt beløp vil enkelt kunne tilrettelegge og utløse utviklingsprosjekter i bedriftene til en verdi på rundt 1 million kroner.


Vil Arbeiderpartiets flertall i formannskapet støtte rådmannens forslag

Kari Lene Olsen
AP sin ordførerkandidat Kari Lene Olsen

Vil Arbeiderpartiets flertall i formannskapet støtte rådmannens forslag om bruken av disse pengene? Forslaget er å bruke 450 000,- på lønn og driftskostnader til tidligere daglig leder Kari Lene Olsen i Om Kapp Omstilligsselskapet i Nordkapp KF . Olsen er også partileder i Nordkapp Arbeiderparti og deres ordførerkandidat. Vil Arbeiderpartiet støtte rådmannen som mener Olsen trenger et halvt år for å gjøre ferdig jobben hun skulle gjort ferdig innen 31.12 2018? Sluttdatoen har vært kjent like lenge som omstillingsprosjektet har vart. Kjennetegnet på et prosjekt er nettopp at det har en startdato og en sluttdato. For alle som har arbeidet med prosjekt er det like kjent at alle aktiviteter må være gjennomført og avsluttet innen fristen, samt at rapporter og regnskap må være ferdig. Dette er grunnleggende kunnskap om prosjektstyring. Måten man leder prosjekt på viser med all tydelighet prosjektledelsens gjennomføringsevne, respekt for regler og ikke minst kunnskapsnivå.     

Rådmannen mener at Olsen trenger å bruke 6 måneder på et avslutningsarbeid for følgende:

  • Utarbeidelse av sluttrapport om omstillingsarbeidet.
  • Oppfølging av uavsluttede prosjekter og sluttutbetaling av innvilgete men ikke utbetalte tilskuddsmidler.
  • Kompetanseoverføring til kommunal driftsorganisasjon.


Olsen er forespeilet et meget generøst tilbud.

Vi kan slå fast at Olsen er forespeilet et meget generøst tilbud. I normalt prosjektarbeid vil disse oppgavene være utført i løpet av en uke. Og selvsagt innenfor prosjektperioden. Siden rådmannen foreslår ansettelse allerede fra 1. januar 2019 er det naturlig å tenke seg at Olsen allerede har vært i arbeid i over en måned, og dermed allerede har utført disse oppgavene. Om så ikke skulle være tilfelle vil det mest effektive være å engasjere et av byens regnskapsbyrå en ukes tid for å gjennomføre rapporteringen og utbetalingene. Dette da rådmannen selv uttaler at det i kommuneorganisasjonen verken er kapasitet eller kompetanse til oppgavene. 

Vil NAP i formannskapsmøtet velge å bruke omstillingsmidlene?

I formannskapsmøtet vil det fremkomme om Nordkapp Arbeiderparti velger å bruke de ledige omstillingsmidlene på kr 450 000,- til å sikre lønn for sin egen ordførerkandidat frem til 30. juni 2019. Dersom så skjer må dette prosjektet være et av de best finansierte i hele OmKapp sin historie. Nordkapp Senterparti mener dette hverken er riktig, moralsk eller etisk bruk av knappe utviklingsmidler beregnet på det lokale næringslivet!

Salamonsen og Mikkola
Nordkapp Senterparti ved kommunestyregruppa.

Nordkapp Senterparti ved kommunestyregruppa.

Tor Mikkola
Hugo Salamonsen

Nordkapp Senterparti sin hovedside eller nyhetssiden vår.

Nordkapp Senterparti sin Facebook side.

Gå til Senterpartiet sentralt.

%d bloggere liker dette: