Nordkapp senterparti

Bli med å si din mening om Nordkapp planen.

Bli med å si din mening om forslaget til områderegulering av Nordkapphalvøya. Vi har satt opp en automatisert innsendelse av et forslag til høringssvar under her. Alle høringssvar blir sendt inn til Nordkapp kommune med avsenders navn og e-post adresse om du fyller ut skjema til høyre. For å sende inn manuelt se informasjon nederst på siden.


Høringsuttalelse til Områdereguleringen av Nordkapphalvøya.
Høringsfrist 12. april 2019


Jeg mener fellesarealene på Nordkapp platået må reguleres til offentlig formål for å sikre lokalsamfunnet kontroll og allmennheten adgang til Nordkappfjellet.
Jeg mener;

• Areal GF1 (Friområde) må reguleres til offentlig formål, og benevnes o_GF1
• Areal SPA1 (parkering) må reguleres til offentlig formål, og benevnes o_SPA1
• Areal SKA1 (kollektivanlegg) må reguleres til offentlig formål, og benevnes o_SKA1. Areal o_SKA1 må begrenses til dagens veiarealer.
• Areal SKV2 (kjørevei) må reguleres til offentlig formål, og benevnes o_SKV2. Veien må føres frem til bygningen.
• Eksisterende areal BN1 og nytt areal BN2 (næringsbebyggelse) er feilaktig ikke adskilt med korrekt fargekode, noe som gjør det umulig å skille eksisterende og fremtidig planlagt bygg. Nytt areal BN2 må utgå og eventuelt inngå i senere regulering.


** ditt navn og epost kommer her**

Denne høringsuttalelsen er sendt via Nordkapp Senterparti sin webside, men det betyr ikke at den som underskriver på noen måte støtter Nordkapp Senterparti eller har noen kobling til dem.
Formålet med denne tjenesten er å tilrettelegge for at enkeltpersoner enklere kan delta i demokratiske prosesser ved å uttrykke sin mening om områdereguleringen av Nordkapphalvøya. Når brukeren registrerer seg her blir det automatisk sendt en e-post til postmottak@nordkapp.kommune.no med teksten over. Senders e-post adresse er/blir bekreftet via e-post før melding blir videresend Nordkapp kommune.


[emailpetition id=»1″]


Om du ikke ønsker å bruke denne automatiske tjenesten, men fortsatt ønsker å sende inn en uttalelse så kan du her laste ned forslaget til høringsuttalelse som et word/doc dokument som du kan sende selv til Nordkapp kommune på epost adressen
postmottak@nordkapp.kommune.no
Link til nedlastbar fil.

Link til kontaktsiden hos Nordkapp Kommune

%d bloggere liker dette: