Nordkapp senterparti

Ordførerløftet underskrevet av Mikkola

Nordkapp Senterparti sin ordførerkandidat, Tor Mikkola, har underskrevet Fagforbundets ordførerløfte.

Ordførerløftet forplikter kommunen som arbeidsgiver til å utarbeide en god arbeidsgiverpolitikk, der trepartssamarbeidet er sentralt. Nordkapp senterparti er opptatt av at man skaper utvikling og trygghet hos kommunens ansatte.

Ordførerløfte-Tor-Marith
Tor Mikkola Senterpartiets ordførerkandidat i Nordkapp holder frem Ordførerløftet sammen med Marith Bakkevold fra fagforbundet.

Det er viktig at de som jobber i kommunen, har forutsigbarhet og en stillingsprosent som gjør at de kan jobbe heltid hvis de ønsker det. Det er viktig at man bruker leverandører som tar arbeidsmiljø og arbeiderenes rettigheter på alvor, og det er viktig at man i størst mulig grad bruker leverandører som har tariffavtaler.

Nordkapp kommune skal ta inn lærlinger og sørge for at disse får god oppfølging. Ordførerløftet setter som minimum at kommunen skal ha egne lærlingeplasser i forhold til KS måltall som er 2 lærlinger pr 1000 innbyggere. Det vil si at man minst skal ha mellom 6-7 lærlinger. Det må også stilles krav til våre leverandører om bruk av lærlinger.

Fagkompetanse er viktig for drift og utvikling av Nordkapp kommune.  Vi må sørge for at kravet om fagarbeidere og lærlinger følges opp i kommunens anskaffelser og i kontrakter om kjøp av tjenester.

Med en Senterpartiordfører vil det være et godt samarbeid med Fagforbundet. Vi skal hele tiden strebe etter å være en god arbeidsgiver og sørge for gode og trygge arbeidsplasser, der mennesker trives og føler seg verdsatt.

Kommunens tjenester er viktig for folk i kommunen. Fornøyde ansatte gir bedre tjenester og det vil vi alle tjene på.

Tor Mikkola
Tor Mikkola Nordkapp Senterparti.

Tor Mikkola
Ordførerkandidat, Nordkapp Senterparti

Innhold ordførerløftet

  • Etablere heltidskultur i kommunen. Bare unntaksvis, og etter avtale med tillitsvalgt, kan deltidsstillinger kunne lyses ut.
  • Sørge for at trepartssamarbeid og medbestemmelse etter lov og avtaleverk fungerer fullt utpå alle nivå i kommunen.
  • Bruke kommunens innkjøpsmakt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
  • Sørge for at kommunen har egne lærlingplasser i henhold til KS`måltall,2 lærlinger per 1000 innbyggere.
  • Sørge for at kravet om fagarbeidere og lærlinger følges opp i kommunens anskaffelser og i kontrakter om kjøp av tjenester.
  • Jobbe for tjenester i egen regi.
%d bloggere liker dette: