Nordkapp senterparti

Pressemelding 28.01.2019, Budsjett Nordkapp Menighet

Opposisjonen i kommunestyrer mobiliserer for å berge kirkene i Nordkapp.

Høyre, SV og SP har til sammen 10 representanter og dermed en representant mer i kommunestyret enn AP, og kan forlange å få saken om ekstrabevilgning for å holde kirkene åpen, opp i kommunestyret. Disse tre partiene har nå gått sammen og vil fremme saken og med deres flertall vil det få et positivt vedtak.

Nordkapp Menighet

Storverdi for samfunnet.

Vi mener at kirken har stor verdi i samfunnet når det gjelder religion, for bryllup, barnedåp, begravelser og alle de fantastiske konsertene og arrangementene som bruker å finne sted i kirken. Kirken er også et viktig symbol i samfunnet vårt som et historisk bygg som var det eneste bygget som sto igjen etter krigen. Dette bygget minner oss om et samfunn som bygde seg opp fra asken etter krigens herjinger, og det er også et monument for å minne oss om det tapre folket som sto på for å skape et levedyktig samfunn for ettertiden. Vi kan bare ikke se på at dette bygget skal lukkes for allmenheten. Kirken er altfor viktig for oss.

Høyre, SV og SP vil gi kirken nødvendige midler for å kunne opprettholde tilbudet til befolkningen.

Det må en gjennomgang av fakta i saken og det reelle fremtidige behovet må avklares.

Lars Helge jensen 90136695

Jan Olsen 40233828

Tor Mikkola 97130883

Link til saken i media

Finnmarksposten 28.01.2019

Les også vår post fra folkemøtet ved Menighetrådet den 27.01.2019

%d bloggere liker dette: