Nordkapp senterparti
Gjesvær

Scooterløype til/fra Gjesvær, når?

Nå må det komme scooterløype til Gjesvær

Scooterløype i Gjesvær, en 20 års gammel sak.
Saken om trafikksikkerhetsplanen skal opp til behandling i neste kommunestyremøte. Der er scooterløypen i Gjesvær satt på ikke prioritert liste. I tillegg er kostnadene på løypa satt til 500 000 kr.
Atter en gang er scooterløypa i Gjesvær satt på ikke prioritert liste, og nå har saken vært behandlet i kommunestyret i snart 20 år.

Nordkapp senterparti hadde folkemøte i Gjesvær før budsjettbehandlingen i fjor høst. Da ble denne saken grundig diskutert og det kom frem at løypa har vært saksbehandlet og stukket ut.  Befolkningen i Gjesvær stilte seg undrende til at det skal være så vanskelig å få gjort denne saken ferdig. Alle lurer på hva som mangler, siden kommunen ikke klarer å få dette til.

Løypen er viktig for befolkningen

For befolkningen i Gjesvær, er en slik løype som går fra Gjesvær og frem til den allerede eksisterende løypen til Nordkapp, viktig både for befolkningen og for lokalt næringsliv. Å bo i Gjesvær er et fritt og herlig liv, der man lever i pakt med fantastisk vill natur. Gjesvær ligger langt unna de andre fiskeværene og er til dels litt isolert ute i havgapet. Befolkningen i fiskeværet har ikke så mye offentlig fritidstilbud, men de har fantastisk natur og store muligheter til å ferdes rundt, både på hav og land. Det er viktig for dem at de også har muligheten til å stikke på fjellet på en lettvint måte. En snøscooter løype vil øke bolysten i fiskeværet, noe vi mener er viktig.

Satsning på reiseliv vinterstid

De lokale turistbedriftene i Gjesvær sliter på grunn av at de ligger på en sidevei til Nordkapp. Det er viktig at også disse bedriftene skal kunne være med på satsningen på vinterturisme. Da er snøscooterløype viktig for å kunne utnytte Nordkapp fjellet som attraksjon. En løype som gjør at man kan kjøre snøscooter fra Gjesvær til Nordkapp, er en viktig del av satsningen på vinterturismen. En slik løype gjør at turistbedrifter andre plasser på Magerøya kan bruke Gjesvær som attraksjon, med snøscooter til Nordkapp og videre til Gjesvær kan man skyte fart på opplevelsesaktiviteter, matservering i Gjesvær.

Nordkapp Senterparti vil at Rådmannen utreder saken til neste kommunestyremøte, og legger frem saken for kommunestyret. Videre så vil Nordkapp senterparti at det skal bevilges nødvendige midler for å få igangsatt arbeidet med løype straks.

Tor Mikkola
Tor Mikkola Nordkapp Senterparti.

Tor Mikkola
Gruppeleder
Nordkapp Senterparti

Linker

%d bloggere liker dette: