Nordkapp senterparti

Senterpartiet varsler følgende sak til sakslisten i kommunestyret 4 mai 2021.

Saksfremlegg til kommunestyret 04.05.2021

Forvaltningsrevisjon/selskapsrevisjon av Nordkappregionen Havn Holding AS
og Nordkappterminalen AS.


Det har over tid bygd seg opp en bekymring over hvordan Nordkappregionen Havn
IKS med underselskaper organiserer seg med private aksjeselskap. Det er ikke
organiseringen i seg selv som er bekymringen, men hvordan dette blir forvaltet i
henhold til offentlighetsloven, god forvaltningsskikk, samt lover og regler.
For å avfeie eventuelle uklarheter, bes saken oversendes kontrollutvalget for
forvaltningsrevisjon/selskapsrevisjon av Nordkappregionen Havn Holding AS og
Nordkappterminalen AS.


Forslag til vedtak

Kommunestyret oversender saken til kontrollutvalget for
forvaltningsrevisjon/selskapsrevisjon av selskapene Nordkappregionen Havn Holding
AS og Nordkappterminalen AS.
Kommunestyret ønsker om at ulike deler av beslutninger og prosesser gjennomgås
for å avklare hvor vidt disse er gjennomført i henhold til gjeldende lov og avtaleverk.
Det som bes gjennomgått er:

  • Etableringen av Nordkappregionen Havn Holding AS.
  • Driften og inngåtte avtaler vedrørende Nordkappregionen Havn Holding AS.
  • Styremøter og ekstraordinære generalforsamlinger i Nordkappregionen Havn
    Holding AS.
  • Prosessen rundt, og etableringen av Nordkappterminalen AS.
  • Valg av styrer i Nordkappterminalen AS.
  • Driften og inngåtte avtaler vedrørende Nordkappterminalen AS.
  • Styremøter og ekstraordinære generalforsamlinger i Nordkappterminalen AS.

Kontrollutvalget bes vurdere om denne forvaltningsrevisjon/selskapsrevisjon kan
fremskyndes.
Hvis forvaltningsrevisjon/selskapsrevisjon utløser ekstra kostnader for Nordkapp
kommune grunnet den vedtatte plan for forvaltningsrevisjon, bes kontrollutvalget
legge dette frem for formannskapet/kommunestyret for eventuell ekstrabevilgning.

%d bloggere liker dette: