Nordkapp senterparti
Næringshagen

Sikret Næringsfond i kommunen

SP sammen med SV sikret et næringsfond i kommunen, da budsjettet for 2020 ble vedtatt. Etter at Om kapp ble nedlagt, og omstillingspengene fra fylket ble stoppet, har vi ikke hatt et næringsfond i kommunen. Nå har vi endelig fått det på plass.

Ved godkjenning av regnskap for 2018, som ble gjort i juni i fjor, ønsket Nordkapp Senterparti at vi skulle sette en del av pengene fra havbruksfondet i et næringsfond. Vi foreslo 2,5 millioner til et næringsfond, men fikk ikke støtte fra den daværende politiske posisjonen. Derfor har der ikke vært penger å dele ut, før nå i 2020.

Sist ordinære formannskapsmøte var det satt opp flere saker som gjaldt søknader til næringsfondet. Alle disse sakene var kommet inn da det ikke var næringsfond i kommunen, og det ikke fantes penger til slike søknader, og de burde vært avslått. Det var store mangler i søknadene og det kunne virke som om det var lenge siden noen av søknadene var kommet inn. Det var derfor vanskelig å forholde seg til noen av disse søknadene.

De fleste i formannskapet var enig i at vi må få et reglement på plass for å kunne tildele tilskudd. Dette for å få mest mulig rettferdig tildeling. Vi må vite om deler eller hele beløpet som var bevilget skal gå til tilskudd, eller om noe skal øremerkes for lånefinansiering.  Vi må også ha klare retningslinjer for hva vi skal prioritere og hva maks tilskudd og minimums tilskudd skal være.

Den nye politiske ledelsen i kommunen er glad for at vi snart kan begynne å gi tilskudd for å styrke næringslivet i kommunen igjen. Vi håper på litt tålmodighet for at vi skal få regelverket på plass, så vil det bli utlyst når ordningen er klar.

Tor Mikkola
Tor Mikkola Nordkapp Senterparti.

Tor Mikkola
Nordkapp Senterparti

%d bloggere liker dette: