Nordkapp senterparti
Det grønne skiftet

SkiveBom, eller Bom Stopp 2!

Hva er det egentlig styreleder i HHI velger å svare på i sitt tilsvar på mitt leserinnlegg? Det har ikke noe nevneverdig sammenheng med det jeg belyser i mitt forrige leserinnlegg!

Styreleder i HHI må tåle at Nordkappregion Næringshage og HHI får kritikk for deres utspill vedrørende næringsfondet. Dette handler på ingen måte om en uskyldig henvendelse for å sjekke tingenes tilstand, slik styreleder i HHI hevder. Det er bekymringsverdig hvordan styreleder i HHI vrir på saken her!

Kritikken mot Nordkappregion Næringshage og HHI handler om deres krasse innlegg på facebook og i Finnmarksposten, og minner i liten grad om ønsket om god dialog. Kritikken handler heller «IKKE» om deres henvendelse til kommunen. Styreleder i HHI bes holde seg til saken, og kritikken i mitt forrige leserinnlegg blir bare mere berettiget ettersom saken utvikler seg.

Nordkappregion Næringshage følger opp sin polarisering, og skriver på sin facebook side at undertegnede går til angrep på næringslivet i Nordkapp. For noe tull, og for et lavt nivå de legger seg på! Det er tydelig at Nordkappregion Næringshage føler seg truffet i mitt tidligere leserinnlegg, siden de fortsatt vrir, vrenger og manipulerer med ord i denne måten. Dette er kjent hersketeknikk!

Hva i all verden er motivet til Nordkappregion Næringshage og HHI for å gå i strupen på politikere, etter at det er bevilget penger til næringsfondet, og det kun er formaliteter igjen før det er oppe og går igjen?

Rett skal være rett skriver Arbeiderpartiets gruppeleder, og hiver seg med på dansen. Dette er personen som var daglig leder i Om Kapp KF, og som fikk et omdiskutert og skreddersydd engasjement på seks måneder i Nordkapp kommune, for bl.a. sikre at kompetanseoverføringen fra Om Kapp KF sitt arbeid, ble integrert i kommunens driftsorganisasjon.

Man kan spekulere i hva som ble gjort i dette arbeidet. Man skulle tro at det omtalte engasjementet også skulle legge til rette for å oppdatere og klargjøre næringsfondet med ny giv, på grunn av kompetanseoverføringen fra Om Kapp KF.

De omtalte søknadene Arbeiderpartiets gruppeleder antyder er forfordelt er en klagesak, og to saker som ikke er behandlet i næringsfondet, og som heller ikke hører hjemme der. Den omtalte klagesaken var Arbeiderpartiets gruppeleder selv saksbehandler for, når søknaden i første instans fikk avslag. Det er svært uprofesjonelt og ikke forstå sin egen rolleblanding her. Det skal også nevnes at Arbeiderpartiets gruppeleder i formannskapet 21 januar stemte for å utsette tre søknader til næringsfondet, for så å ville behandle de to resterende søknadene. En av disse søknadene var fra Nordkappregion Næringshage. Var det ikke Arbeiderpartiets gruppeleder som snakket så pent om likhet for loven og forskjellsbehandling?

Det er ikke vanskelig å lese mellom linjene hvem som går hand i hand og pisker opp stemningen her!

Under omstillingsårene med Om Kapp KF, har ikke kommunen hatt et eget fungerende næringsfond. Den rollen hadde Om Kapp KF.

17 desember 2019 sikret politisk posisjon i kommunestyret, mere penger til næringsfondet gjennom budsjettet for 2020. Det ble også forsøkt tilført penger til næringsfondet 20 juni 2019, men forslaget ble merkelig nok nedstemt av både Arbeiderpartiet og Høyre.

I formannskapet 21 januar i år fikk rådmann i oppgave og revidere og oppdatere kommunens retningslinjer til næringsfondet. Dette arbeidet fikk formannskapet beskjed om skulle ta kort tid, så kommunen kunne annonsere at det igjen var mulig å søke næringsfondet om nye tilgjengelige midler. Den politiske posisjon har vært «på» i denne saken, og i forkant av den krasse kritikken fra Nordkappregion Næringshage og HHI. Derfor er det overraskende at Nordkappregion Næringshage og HHI går ut på måten de nå gjør.

Nå håper vi næringsfondet snart kan være med å bidra positivt, slik at nye prosjekter og etableringer i Nordkapp kan bli løftet opp og fram.

Den politiske posisjon i Nordkapp er positivt innstilt, og ønsker på lik linje med Nordkappregion Næringshage og HHI, gode dialoger, forutsigbarhet og utvikling i vår kommune!

Hugo
Hugo Salamonsen

Hugo Salamonsen
Nordkapp Senterparti

%d bloggere liker dette: