Nordkapp senterparti

SkiveBom, eller Bom Stopp?

Det er beklagelig hvordan Nordkappregionen Næringshage og Honningsvåg Handel og Industriforening (HHI) villeder folk, slik de gjør vedrørende næringsfondet i Nordkapp. Det er ingen strategier, analyser eller handlingsplaner som er forkastet.

Tvert om har den nye politiske posisjon sikret at næringsfondet har fått tildelt sårt trengte penger gjennom budsjettet for to måneder siden. Noe Arbeiderpartiet og Høyre har stemt imot tidligere. Det er også uheldig hvordan Nordkapp Arbeiderparti misbruker det omtalte og omdiskuterte utspillet fra Nordkappregionen Næringshage og HHI, for å skape billige poeng basert på mere villedning og usannheter. Samt hvordan enkelte fra Arbeiderpartiet herjer i kommentarfeltene på facebook, og kverulerer på høyeste nivå.

Det er betimelig å stille store spørsmålstegn ved denne spesielle propagandaen fra Nordkappregionen Næringshage, HHI og Nordkapp Arbeiderparti. Hvorfor velger de å gå så hardt ut å kritisere, fremfor å sjekke tingenes tilstand? Hva skal dette være godt for? Dette er jo godt opplyste mennesker!

Vi har gjentatte ganger det siste året kunne observere daglig leder av Nordkappregionen Næringshage angripe Senterpartiet og SV, på en måte som ikke er en næringshage verdig. Siste forsøk på sverting av den nye politiske posisjon bekrefter bare (u)seriøsiteten til Nordkappregionen Næringshage, og de beveger seg langt utenfor allfarvei som viktig brobygger og næringsutvikler i Nordkapp. Er ikke fakta viktig lenger?

Hvis man ser nærmere på organisasjonskartet til Nordkappregionen Næringshage og HHI, kan man se at Høyres førstekandidat til kommunevalget ifølge offentlig tilgjengelig informasjon, er styreleder i Nordkappregionen Næringshage og nestleder i HHI. Personen sitter fast i kommunestyret og er 1 vara i formannskapet. Dermed har styrets leder i Nordkappregionen Næringshage all informasjon vedrørende næringsfondet lett tilgjengelig. Kommuniserer ikke daglig leder og styrets leder? Sett i sammenheng med siste utspill, kan motivet virke mere politisk, enn sannferdig og seriøst!

Er det tilfeldig at Nordkappregionen Næringshage og HHI kommer med så misvisende informasjon, eller kan det være andre motiver? Det får være opp til hver enkelt å bedømme!

Representanter for Nordkappregionen Næringshage og HHI burde være glade for at næringsfondet nå er tildelt nye midler for å bidra til næringsutvikling i Nordkapp. Hadde det motsatte vært tilfellet, hadde jeg skjønt kritikken.

Daglig leder i Nordkappregionen Næringshage vet bedre enn han later til! Slutt med splitt og hersk, og vær med å bidra med positivitet, brobygging og utvikling, fremfor fake news!

Hugo Salamonsen

Hugo Salamonsen

Nordkapp Senterparti

%d bloggere liker dette: