Nordkapp senterparti

Troms og Finnmark Senterparti på fylkestinget godtar ikke at at regjeringa springer fra løfter om ilandføring fra Johan Catsberg

Det er et absolutt krav fra Senterpartiet at Equinor og partnerne leverer på ilandføring av olje og gass fra Castberg-feltet.

Troms og Finnmark Senterparti på fylkestinget kan ikke godta at regjeringen nå ikke følger opp intensjon bak avtalen av juni i år om ilandføringsterminal på Veidnes! Dette karakteriseres som et klart løftebrudd, uttaler Karin Eriksen Fylkesråd for næring og miljø (SP).

Det lå en klar forutsetningen bak da stortinget sluttet seg til skattepakken for olje og gass næringen i år. «Stortinget ber regjeringen senest innen utgangen av oktober 2020 legge frem et lovforslag om en løsning for å sikre ilandføringsterminalen på Veidnes, som er knyttet til de midlertidige endringene i petroleumsskatteloven eller andre tilsvarende virkemidler.»

Om oljenæringen skal ha legitimitet i Nord Norge må også oljenæringen bidra til at arbeidsplasser tilføres landsdelen. Absolutt alle i Troms og Finnmark, herunder politikere, næringsliv, alle deler av samfunnet, hadde forventninger til investeringer og arbeidsplasser. Dette på bakgrunn av Equinors egne lovnader. Senterpartiet i Troms og Finnmark krever at regjeringa står ved sine løfter.

Senterpartiet i Troms og Finnmark krever at petroleumsvirksomhet til havs skal gi arbeidsplasser og næringsutvikling på land, dette har vi slått fast regionalt så vel som nasjonalt sier Hugo Salamonsen, Fylkestingsrepresentant Troms og Finnmark fylkesting (SP). Aktiviteten i Barentshavet må organiseres og drives slik at ringvirkningene bidrar til sysselsetting og næringsutvikling i Nord-Norge. Regjeringspartiene viser ikke vilje til å følge opp Stortingets vedtak for å bidra til nødvendig og viktig utvikling i nord. Ilandføring av olje fra felt i Barentshavet til oljeterminal på Veidnes er et absolutt krav fra Senterpartiet i Troms og Finnmark avslutter Salamonsen og Eriksen (SP)


Karin Eriksen Fylkesråd for næring og miljø (SP) 412 67977
Hugo Salamonsen, Fylkestingsrepresentant (SP) 977 72222

Karin Eriksen
Karin Eriksen Fylkesråd for næring og miljø
Hugo Salamonsen
Hugo Salamonsen, Fylkestingsrepresentant
%d bloggere liker dette: