Nordkapp senterparti

Spørsmål til ordfører angående Gentle touch

Hugo Salomonsen har sendt følgende spørsmål til ordføreren.

Ønsker en kort oppdatering på følgende i førstkommende kommunestyremøte 30.04.2020.
I 2019 kunne vi se at det var store reaksjoner på kunstprosjektet «Gentle Touch» eller «Varsom berøring» som det også er omtalt, og som skulle borres fast på det karesmatiske fjellområdet Duken.
Denne prosessen har vært ganske lukket, og mange av lokalbefolkningen opplever ikke dette kunstprosjektet som spesielt «Gentle» eller «Varsomt»! De negative reaksjonene går i hovedsak på at det er helt feil og uakseptabelt, at vi skal lage en tursti og lede turister inn i et meget sårbart naturområde. Området rundt Duken er den eneste kjente plassen i fastlands Norge, hvor den fredede, sjeldne og utrydningstruede blomsten Purpurkarse vokser.
Mange er opptatt av denne saken, og jeg opplever ikke at det er stemning i lokalbefolkningen å gjennomføre dette kunstprosjektet med merkede turist stier på Duken. 
Kunstverket er laget med tanke for å plasseres på Duken, og kunstnerne Sigfrid Hernes og Gunn Harbitz har tidligere uttalt at å flytte kunstverket til et annet sted blir feil. 

Spørsmål til ordføreren!
Er kunstprosjektet «Gentle Touch» på duken ferdigstilt?Hvis kunstprosjektet «Gentle Touch» ikke er ferdigstilt, hva er status på prosjektet i dag?

Hvis ikke ordfører kan svare på dette, ber jeg om at noen fra administrasjon svarer i førstkommende kommunestyremøte.

Hugo Salamonsen

Med hilsen
Hugo Salamonsen
Mobile      +47 97772222
Email       hugosalamonsen@gmail.com
Adress     Nordkappgata 3, 9750 Honningsvåg, Norway

%d bloggere liker dette: