Nordkapp senterparti

På ni måneder ble Nordkapp Senterparti største lokallag i Finnmark, og på under femten måneder har Nordkapp Senterparti nå blitt største lokallag i Troms og Finnmark. Det har vært en utrolig reise, og det er klart at man bygger god selvtillit med en slik utrolig vekst. Nå venter tidenes mest spennende valg i Nordkapp, og det er full gass mot det grønne skifte!

Vi opplever stor interesse for Nordkapp Senterparti. Det merkes godt at vi er i innspurten til valget. Aldri før har jeg opplevd et slik politisk engasjement i Nordkapp. Den politiske debatten koker til tider, og folk generelt er veldig opptatt av det som skjer i Nordkappsamfunnet. Dette smitter selvsagt positivt over på oss politikere, selv om ikke all politisk debatt er like fruktbar og saklig.

største lokallag i Finnmark
Velkommen til det grønne skifte!

Vi har ikke bare medlemsvekst! Nordkapp Senterparti opplever også stor interesse på sosiale medier, og vår egen hjemmeside. Det er viktig å bli god på, og benytte seg av dagens teknologi for å kunne nå frem til velgere og medlemmer med informasjon.

Nordkapp Senterungdom ble offisielt stiftet tirsdag 20 august, med stor suksess. Det er særdeles viktig for oss å bygge opp Senterungdommen lokalt, for å få god rekruttering i lokalpolitikken fremover. De unge må bli hørt og få en tydelig stemme i samfunnet, hvis Nordkapp skal være en attraktiv kommune å vokse opp- og bosette seg i. Ved å satse sterkt på Senterungdommen blir vi bedre rustet, og spiller på lag med framtiden.

Lav valgdeltakelse ved siste valg, bekymrer og hemmer samfunnsdebatten. Håper den politiske spenningen i Nordkapp nå er med på å heve valgdeltakelsen betraktelig i år.

Vi er heldige som har fem forskjellige politiske partier som stiller lister til valget i Nordkapp, og kanskje dette kan hjelpe med å få flere hjemmesittere til valglokalet.

Uansett hva du stemmer! Bruk stemmeretten din ved dette valget, og sett ditt preg på hvordan Nordkapp skal styres de neste fire årene.

Hugo Salamonsen

Godt Valg!

Hugo Salamonsen
Leder av Nordkapp Senterpart

Linker

%d bloggere liker dette: