Nordkapp senterparti

Svar til AP medlem og Scandic direktør Hans Paul Hansen

Svar til AP medlem og Scandic direktør Hans Paul Hansen
Hans Paul Hansen rettet kritikk mot Nordkapp Senterparti og SV i et innlegg på Facebook. Denne fikk mye oppmerksomhet og skapte et veldig dårlig debattklima.

Det er merkelig at Scandic ønsker å angripe oss på Facebook, i stedet for å ta kontakt for å undersøke hvorfor vi ikke ønsker å møte.

Jeg ønsker å redegjøre for hvorfor vi ikke ønsker å møte Scandic og Rica denne gang.

Ingen formell invitasjon

Det er ikke kommet noen formell invitasjon til Nordkapp Senterparti via kommunestyret. Da er vi ikke innkalt som kommunestyrerepresentanter. Det er heller ikke kommet en formell invitasjon til Nordkapp senterparti sitt lokallag, så vi er ikke innkalt som Senterparti medlemmer og kommunestyregruppen har ikke fått en invitasjon. Så hvorfor er vi invitert, og som hva?
Jeg ser det slik at denne invitasjonen ikke er til oss som kommunepolitikere, men til hver enkelt av de som står på en liste til valget.

Altså Rica/Scandic har selv plukket ut noen av kandidatene som står på forskjellige lister til valget, og sendt de en enkel chatmelding om de ønsker å komme. Altså en personlig invitasjon.

Vi har også oppfattet det slik at de ønsker en dialog angående en områderegulering som ennå ikke er gyldig.

Ingen boikott

Vi har ikke sagt eller skrevet at vi boikotter møtet, men vi har sagt at vi ikke ønsker å møte på dette møtet. Vi har fått god informasjon om hva de ønsker, under arbeidet med områdereguleringen. Hans Paul sier selv at vi har vært i møte med de angående Nordkapp. Dette fant sted under arbeidet med områdeplanen for Nordkapp platået, og det var den gang viktig for oss at vi fikk informasjon om deres planer. Nå er områdeplanen vedtatt og påklaget med lovlighetsklager, slik at saken er fastlåst inntil lovlighetsklagene er avgjort.

Politisk splittelse

Det finnes to politiske blokker som skiller på hvordan Nordkapp platået skal forvaltes i fremtiden. De som vil at Platået skal være privat, og de som ønsker at det offentlige skal ha kontroll på platået. Slik at valgkampen og valget i 2019 blir sterkt preget av dette. Vinner partiene som ønsker offentlig kontroll på platået, er det stor sannsynlighet at vedtaket som er gjort ikke blir stående, og det vil dermed bli en helt annen situasjon for Rica/Scandic på platået.

Valgkamp stunt fra Arbeiderpartiet

Måten Rica/Scandic nå prøver å drive valgkamp på er vanskelig å forstå, spesielt på grunn av Hans Pauls sterke bindinger opp mot AP. Scandics direktør i Nordkapp, Hans Paul Hansen, er en aktiv AP medlem og mange oppfatter han som en AP politiker. Når vi ikke klarer å forstå arbeiderpartiets politiske argumentasjon for å privatisere et av Norges viktigste turistreisemål, og samtidig føler at Rica og Scandic prøver å drive valgkamp for Arbeiderpartiet, er vi nødt til å være varsom med hvordan vi møter de som næringsaktører, nå under valget. Scandic direktørens dobbeltrolle er veldig uheldig i Nordkapp debatten.

Den måten hele saken har vært håndtert på fra AP, Scandic og Fefo, har gjort at det er skapt stor splid i Nordkappsamfunnet. Det er synd at det er blitt slik, og dette gjør at vi kan få et omdømmeproblem, både som samfunn og som turisreisemål.

Det er derfor viktig å holde slike møter åpne, for å ikke skape mer splid og mer mistenkeliggjøring. Det er viktig at slike møter i fremtiden er formelle.

Som politikere er det ingen problem å føre en dialog i åpne møter, det er nettopp det som er et av poengene ved å være politiker, vi snakker på vegne av folket.

«Politisk hestehandel»

Vi har forståelse for at de personer som jobber for at Rica får full råderett på platået er interessert i å høre hva de får igjen for det. Det vil også vi være hvis det går så galt at de får privat råderett på fjellet, men jeg ber om at det vises forståelse for at vi som er mot at platået skal gis bort, ikke er interessert i en politisk hestehandel nå midt i valgkampen. Dette  spesielt siden områdereguleringen ikke er avgjort.

Må være åpne møter

At møtet holdes lukketog man velger å invitere kun noen få utvalgte næringsaktører og politikere, gjør det vanskelig for oss å møte. Vi i Nordkapp senterparti legger stor vekt på åpenhet, noe vi har nedskrevet i vårt valgprogram.

En sak for det nye kommunestyret

Det er det nye kommunestyret som skal forhandle og sette den nye områdereguleringen i verk. For oss er det først og fremst viktig å få valget unnagjort, slik at det nye kommunestyret får ta stilling til hvordan vi ønsker å utvikle Nordkapp. Hvis vi kommer i posisjon, så lover jeg at vi skal sørge for at Rica/Scandic, på lik linje som alle andre viktige næringsaktører skal få kunne møte den politiske ledelsen.

Tor Mikkola
Tor Mikkola Nordkapp Senterparti.

Tor Mikkola

Ordførerkandidat Nordkapp Senterparti

Linker

Vår Facebook side.
Facebook innlegg av Hans Paul Hansen

%d bloggere liker dette: