Nordkapp senterparti
Ung i Nordkapp

Ung i Nordkapp

Nordkapp Senterparti setter fokus på livet som ungdom i Nordkapp. Både UngData undersøkelsen, fokusdagen 8. mai, tilbakemeldinger fra elever og foreldre samt innspill fra Senterungdommen understreker viktigheten av å arbeide aktivt for et godt ungdomsmiljø i Nordkapp kommune.

Nordkapp Senterparti har som målsetning at ungdommer i Nordkapp har lyst og mulighet til å møtes for felles fritidsaktiviteter som skaper glede, samhold, utfordringer og inkludering, samt gir ungdommen mulighet til å realisere egne interesser og ressurser.

Nordkapp Senterparti vil arbeide aktivt for at Nordkapp kommune skal være en foretrukket kommune å bo og arbeide i for de unge, særlig mellom 20 og 35 år.

Ung i Nordkapp
Nordkapp Senterparti vil arbeide for at elever ved videregående skole skal ha gode botilbud i kommunen.

Nordkapp Senterparti vil arbeide for at elever ved videregående skole og maritime fagskole skal ha gode botilbud i kommunen, herunder muligheten for et hybelhus.

Nordkapp Senterparti vil arbeide for et handlingsprogram Ung i Nordkapp 2025 hvor konkrete mål settes.  

Besøk Nordkapp senterungdom på Facebook. Les mer innhold fra årsmøtet og/eller last ned årsmøteuttalelser på denne siden.

%d bloggere liker dette: