Nordkapp senterparti
Utfordringer i Kamøyvær

Utfordringer i Kamøyvær

Utfordringer i Kamøyvær

I går 7. mars kl 1800 var det åpent møte i Kamøyvær i regi av Nordkapp Senterparti hvor temaet var hvilke utfordringer man har i Kamøyvær.
Møtet ble åpnet av Tor Mikkola som sa litt om hvorfor SP hadde invitert til møte.
Vi var der for å høre om hvordan det er å bo i fiskeværet Kamøyvær.
Hvilke utfordringer beboerne i Kamøyvær føler at de har og hva de mener må til for å løse disse?
Etter en kort presentasjon av politikerne var det klart for debatt.
Noen sentrale temaer viste seg raskt -det var vannsituasjonen, parkeringsplass for turistbusser og rasfaren langs veien til Værret.
Flytebrygga og moloen var også et tema som ble behørig belyst.

Den kritiske vannsituasjonen

De fremmøtte mente at det billigste og beste alternativet for vannsituasjonen var å beholde basseng-løsningen framfor å pumpe vann fra Skibsfjorden.
Forutsetningen for å få opp vanntrykket i bygda var å få reparert lekkasjene på hovedledningen og gjennomføre tiltak for å kunne slutte med frost tapping i Vassvika.
Parkeringsplassen i Værret måtte igangsettes slik at bussene ikke var til hinder for annen trafikk.
Veien opp Høydabakken var et tema som kom opp. Dette er et yndet sted for befolkningen å gå tur langs, selv om strekningen er rasfarlig.
Der går det til stadighet snøskred på vinteren og steinsprang på sommeren. Befolkningen følte seg utrygg langs denne strekningen og mente at man burde sikre denne.

Flytting av flytebrygge

Det kom frem at bygdelaget og fiskerne lurte på hvorfor ikke flytebrygga var flyttet til den nye lokasjonen, fortøyningene var på plass og alt lå tilrette for flytting.
Brukerne av flytebrygga har hatt flere forlis ved brygga fordi den var feilplassert.
Da den siste stormen hærjet ble en lokal fisker i Kamøyvær oppringt av Tromstrygd (forsikringsselskap) med spørsmål om det lå noen båter ved den mye omtalte flytebrygga.
Dette viser jo at bryggas beliggenhet har vært en øyenåpner for forsikringsselskapene også, ikke bare fiskerne.
Havneutbygging med molo stod høyt på listen over ting de mente måtte bli en fortgang på.
Uten ei skikkelig havn hadde hverken den lokale eller fremmedflåten noen sikker plass å ligge. Fremmedflåten gikk forbi fordi det ikke var kaiplass å oppdrive. Av utfordringer i Kamøyvær så burde denne kunne fikses raskt.

Systematisk nedprioritert av kommunen

Nordkapp kommune nedprioriterer Kamøyvær

Kamøyværingene følte til tider at bygda ble systematisk nedprioritert og de syntes ikke de fikk igjen noe for det de yter til Nordkappsamfunnet i form av skatter og inntekter.
«Slakter man ei ku kan man ikke melke den mer» ble det sagt når det var snakk om å ønske å ha folk i fiskeværan, blir det mørkt fiskeværan i Nordkapp,blir det mørkt i Honningsvåg også.
Ellers var det snakk om oppvekst- sentret, Kamøyværs storstue. De har fått skissert en avtale med kommunen som bygdelaget alt i alt var fornøyd med. 
Det var et godt og lærerikt møte som ble avsluttet etter ca. 2 timer.
Mange gode innspill fra engasjerte beboere i kamøyvær. 
Takk for oppmøtet.

Logo

%d bloggere liker dette: