Nordkapp senterparti

Valget er ditt!

Min oppfordring til alle er klar; Gå å stem på mandag! Årets valg er veldig viktig. Viktigere enn noen gang etter min mening. Jeg utfordrer alle til å avgi sin stemme, og dermed være med å ta ansvar for veien videre for Nordkapp kommune.

Det er en spennende tid vi har foran oss i årene som kommer. Det er veldig gledelig å være en del av et solid politisk engasjement som vil dreie Nordkappsamfunnet inn på en ny frisk kurs.

En kursendring mener jeg er helt nødvendig. Hvis folk i Nordkapp kommune vil ha endring og ønsker nye politikere i ledelsen av kommunen, er mandagen dagen å vise det på. Nordkapp Senterparti utgjør et styringsalternativ. Vi stiller oss til disposisjon for befolkningen til å være Nordkappfolkets ombudsmenn og -kvinner. I tillegg til å ha evne til endringer har vi styrke, kunnskap og mot til å være innovativ og fokusere på utvikling.

Med Arbeiderpartiet, som har støtte i Høyre for sin politikk, vet vi alle hvordan styringen av Nordkapp kommune er i dag. Jeg forventer ingen endringer dersom Nordkapp Arbeiderparti skal fortsette i førersetet.

At Nordkapp Senterparti ser verden med helt andre øyne enn Nordkapp Arbeiderparti håper jeg er tydelig for alle. Vi ser muligheter. Vi er nær folk. Partiet vårt vokser og her er alltid plass til flere.

Ingen endringer kommer av seg selv. Hvis du vil ha endring – gå å stem på mandag. Valget er ditt! Godt valg.

Heidi Holmgren Varaordførerkandidat

Heidi Holmgren
Varaordførerkandidat Nordkapp Senterparti

%d bloggere liker dette: